Bir psikolog olarak bana sıklıkla sorulan bir sorudur: ''Hangi kitabı okumamı önerirsiniz?'' Hayata bakış açısını değiştirme isteği, kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla satın alınan kitaplardan bahsediyorum.

Bu soruya verilecek yüzlerce cevap var. Dolayısıyla soruya cevap verirken fazlaca tereddütlerim olur.

Çünkü şuna inanırım; bir kitabın kendine fayda sağlamasını istiyorsa kişi, önce kendi zayıf noktalarının ne olduğunu keşfetmesi gerekir.

Bu konuya örneklerle açıklık getireyim:

Mizacı ve travma öyküsü 'kendini fazla feda etmeye yatkın' olan kişinin (1.örnek) 'kendini feda etmenin, affetmenin erdemine yönelik kitap seçimi (1.kitap) yaptığını varsayalım: Bu kişi zaten var olan kişilik yapısına yönelik kitap seçimi yaptığından yaptıklarının doğru olduğunu düşünecektir. Dolayısıyla hayat tarzında bir değişikliğe gitmeyecektir. Kendine zarar veren örüntüleri ve alışkanlıkları devam edecektir.

Öte yandan bir başka kişiyi ele alalım. Bu kişinin narsist -benmerkezci- yapısı olduğunu düşünelim.(2.örnek) Bu kişi 'kendini merkeze alan' 'ben' kelimesini vurgulayan kitap seçimi (2.kitap) yaptığını varsayalım. Bu seçim kişinin yaptıklarının doğru olduğuna inanmasına neden olacaktır, kişi mevcut narsist yapısına devam edecektir. Etrafındakilere empatiden yoksun davranışlarını sürdürecektir.

Aslında olması gereken : 1. örnekteki kişinin 2. kitap seçimini, 2. örnekteki kişinin 1. kitap seçimini yapmasıdır.

Kendini feda eden yapıdaki kişi 'ben' kavramını merkeze almalı, 'ben' kavramına tabi olan kişi 'kendini feda etme, paylaşma' konularını merkeze almalıdır ki davranışlar ve yapılar değişkenlik gösterebilsin.

Örnekler çoğaltılabilir.

Özetle yolculuk önce kişinin hangi konuda kendine fayda sağlaması gerektiğini bilmesiyle başlıyor.

Aksi takdirde yolculuğun sonu başlangıç noktasına dönüş oluyor.

Okuduğumuz kitaplardan en fazla verimi almak için önce eksiklilerimizi daha iyi analiz edebileceğimiz kitaplara, terapi ekollerine başvurmak kitap seçimlerimize etkili olacaktır.

Kitaplara aşık olmak, kitapları sevmenin başlangıcı da budur. Hayatınızı değiştiren kitapları kucaklayabilmeniz ve bu zevki tadabilmeniz dileklerimle.

Psikolog/Yazar Seray Küçük

İnstagram: seraykucukkk

https://psikologseraykucuk.weebly.com/