Geri Dön

U ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2022: U Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Bebek bekleyen anne ve baba adaylarını heyecanın yanında bir de isim telaşı sarıyor. Evlatlarına en güzel, en eşsiz isimleri vermek isteyen aileler derin bir araştırma sürecine giriyorlar. Erkek bebek bekleyen çiftler isim seçme konusunda zorlanıyor. Kulağa hoş gelmesinin yanında aileler keşfedilmemiş, modern çağa uygun, popüler, duyulmamış ve nadir bulunan isimleri tercih ediyor. Aileler isimlerin anlamlarına dikkat ediyor. U harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir? “U ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri” içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

U ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2022: U Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Bebek bekleyen çiftlerin en çok üzerinde durdukları konulardan bir tanesi de isimler. Erkek bebeklerine isim verirken kulağa hoş gelmesine dikkat eden çiftler anlamları konusunda da araştırma içerisine giriyorlar. Erkek bebekleri için keşfedilmemiş, birbirinden güzel isimler bulunuyor.

A'dan Z'ye Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

 U ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2022: U Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir

 

U Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

 

Ubeydullah: Allah’ın kulu, kölesi

Ubeyt: Köle, kölecik, kulcuk.

Uca: Ulu, yüce, yüksek, erişilmez

Ucaer: Yüce, yiğit, erişilmez yiğit

Ucatekin: Erişilmez ve tek olan, yüce ve tek; yüce şehzade

Uç: Son, nihayet. 2. Kıyı, kenar. 3. Sınır, hudut. 4. Neden, sebep.

Uça: Sırt, arka. 2. Yüksek, yüce. – bk. Uca

Uçan: Kanatlarını açarak yükselen, havada yol alan

Uçanay: Gökte uçan Ay gibi olan kimse

Uçanok: Uçarak giden ok

Uçantekin: Kanatlı şehzade

Uçantürk: Havada yükselen Türk

Uçar: 1.Uçucu, uçan. 2. Özgür.

Uçarer: Kanatlarını açarak havada yol alan yiğit, uçar gibi giden yiğit

Uçarı: Ele avuca sığmayan.

Uçarlı: Gerçekçi olmayan, hayaller peşinde koşan kimse.

Uçay: Son ay.

Uçbay: Sınır beyi.

Uçbey: Sınır beyi.

Uçbeyi: Uçların sivil ve askerî yönetiminden sorumlu olan görevli.

Uçhan: Uç ilde hüküm süren han

Uçkan: İçinde uçmak özlemi yanan.

Uçkara: Bir kuş.

Uçkun: Uçmaya düşkün, uçmayı çok seven; anasınca uçmaya alıştırılan yavru kuş

Uçma: Uçmak işi.

Uçmak: Aşırılmak. 2. Çok sevinmek. 3. Yok olmak, ortadan kaybolmak. 4. Uçar gibi dalgalanmak.

Uçman: Uçucu, yerinde duramayan

Uçuk: Uçmuş, soluk renkli. 2. Hafif belirsiz.

Uçur: Doğumuyla herkesi sevince boğan.

Uflaz: Oflaz

Ufuk: Yerle göğün birleştiği nokta

Ufukay: Ufuktaki ay

Ufukdeniz: Denizin gökle birleştiği görüntü.

Ufuktan: Ufuk çizgisini saran sabah aydınlığı.

Ugan: Yüce, güçlü, kuvvetli

Uguz: bk. Oğuz

Uğraş: Kötülük ve güçlükle mücadele.

Uğur: İyilik, şans getiren

Uğurad: Uğurlu adı olan

Uğural: Uğur sahibi ol

Uğuralp: Uğurlu yiğit

Uğurata: Uğurlu baba, uğur getiren ata

Uğuray: Uğurlu, kutlu ay

Uğurbay: Uğurlu ve saygın kişi.

Uğurbey: Uğurlu ve saygın kişi.

Uğurcan: Uğur getiren, uğurlu kimse

Uğurel: Uğurlu el, uğurlu kimse

Uğurhan: Uğurlu hükümdar.

Uğurkan: Uğurlu bir soydan gelen.

Uğurlu: İyilik getirdiğine inanılan, kutlu, kademli.

Uğurluad: Adı gibi kendisi de uğurlu olan

Uğurlubay: Uğurlu- kimse.

Uğurlubey: Uğurlu bey.

Uğurlucan: Uğurlu ve candan kimse.

Uğurluel: Eli uğurlu kimse.

Uğurluhan: Halkına uğur getiren hükümdar.

Uğurlukan: Uğurlu bir soydan gelen.

Uğurlusan: Uğurluluğuyla tanınmış olan .

Uğurlutay: Uğurlu genç.

Uğurlutürk: Uğurlu Türk.

Uğurol: Kut getir, uğurlu ol

Uğursal: Uğurlu.

Uğursan: Uğuruyla tanınmış.

Uğursay: Uğurlu ve saygın kişi.

Uğursel: Coşkulu ve uğurlu.

Uğursev: Uğurlu, sevilen.

Uğurseven: Uğruna inanan.

Uğursoy: Uğurlu soydan gelen.

Uğurtan: Uğur getiren şafak vakti

Uğurtay: Uğur getiren, uğurlu genç

Uğurtürk: Uğurlu Türk.

Uğut: Baygın, kuru, solgun; bol buğday

Uğuz: Kutsal, mübarek.

Uhuvvet: Kardeşlik, arkadaşlık, dostluk.

Ukuş: Anlayış, zekâ. 2. Benzeyiş. 3. Soy sop, kabile, soy.

Ulaç: Bağlayan, bağlayıcı, sınır

Ulaçhan: Hükümdarlığın sınırı.

Ulaçkan: İnsanları birbirine kaynaştıran bir soydan gelen kimse.

Ulak: Haber götüren, postacı.

Ulakbey: Haberci.

Ulam: Sürekli, kesintisiz

Ulaş: Amacına, hedefin erişme

Ulcan: Oğul can.

Ulcay: “Olcay” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Ulu: Yüce, büyük

Uluad: İsmi gibi kendiside yüce olan.

Ulualp: Yüce yiğit, ulu yiğit

Uluant: Kutsal ant, büyük yemin

Uluata: Geçmişi yüce olan.

Ulubaş: Başı göğe ermiş kişi.

Ulubay: Yüce ve zengin kimse

Ulubek: Saygınlığı olan yiğit.

Uluberk: Sağlam, kuvvetli ve yüce kişi

Ulubey: Saygın, değerli

Uluca: Yüce kişi.

Ulucan: İçtenliğiyle yüce kişi.

Uluç: Büyük Türk denizcisi

Uluçhan: Altınordu Devleti hanlarından biri

Uluçkan: Saygın bir geçmişi olan.

Uludağ: Azametine ve yüceliğine saygı duyulan.

Uludoğan: Yüceliği doğuştan gelen.

Uludoğmuş: Yüceliği doğuştan gelen.

Uluer: Yüce yiğit, seçkin yiğit

Uluergin: Olgunluğu yüceliğinden gelen.

Uluerkan: Yüce, kuvvetli bir soydan gelen.

Uluğ: Büyük, yüksek, gururlu

Uluğbey: Ulubey

Uluğtekin: Yüce şehzade

Uluhan: Yüce kağan

Ulukaan: Yüce savaşçı.

Ulukan: Yüce bir soydan gelen.

Ulukut: Büyük ve kutsal kimse

Ulum: Büyük, gösterişli

Uluman: Değerli, yüce ve saygın kişi.

Ulun: Ulu.

Ulunay: Yüce ay, büyük ay

Uluöz: Yüce kimse, seçkin kimse

Ulus: Millet

Ulusal: Ulusla ilgili, ulusun malı, ulusa değgin

Ulusan: Yüceliğiyle tanınan kişi.

Ulusay: Yüce ve saygın kişi.

Ulusev: Yüce olanı sev.

Uluseven: Yüce olanı seven.

Ulusoy: Yüce bir soydan gelen kimse, yüce soylu ya da soy

Ulusu: Kudreti bilinen su.

Uluşahin: Seçkin, erişilmez yücelikte ve şahin gibi kişi

Uluşan: Yüce, seçkin ad; yüce ün

Ulutan: Yüce tan

Ulutaş: Değerli taş.

Ulutay: Gençliğine rağmen yüceliği, ululuğu özünde barındıran.

Ulutekin: Yüce ve tek; yüce şehzade

Ulutürk: Seçkin Türk, yüce Türk

Ulvi: Yüce, yüksek

Uma: Armağan, hediye. 2. Konuk, misafir.

Umaç: Amaç, umut

Uman: Olması istenilen bir şeyin olmasını dileyen, bekleyen

Umar: Çare, deva, çıkar yol.

Umay: Devlet Kuşu

Umde: İlke, prensip.

Umdu: Çıkar yol.

Umman: Engin deniz, okyanus

Umur: Görgü, tecrübe

Umurad: Adı gibi kendi de deneyimli olan.

Umural: Görgü, bilgi ve deneyim kazan.

Umuralp: Görgülü, bilgili yiğit

Umurbay: Deneyimli ve saygın kişi.

Umurbey: Deneyimli, saygın kişi.

Umurtaş: Deneyimleri sayesinde taş gibi sağlam olan.

Umut: Beklenti, ümit etme

Umutlu: Umudu olan kimse

Unan: Bağlılık.

Unat: Akıllı, ergin.

Ungan: Doğru yolda olan

Unsur: Öğe.

Urağan: Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına.

Ural: Asya'da bir sıra dağ

Uralp: Yiğit.

Uraltan: Kızıllık.

Uraltay: Gençlik.

Uram: Büyük cadde, mahalle

Uran: Maharetli kişi. 2. Teknik.

Urandu: Seçkin, seçilmiş, tekniğiyle beğenilmiş.

Urangu: Yetenekli savaşçı.

Uras: Saadet, mutluluk

Uras-Uraz: Talih, şans

Uraytay: Yükseklik.

Uraz: Şans, talih.

Uraza: Hediye, armağan. 2. Misafir yemeği.

Urazlı: Talihli, şanslı.

Urgun: Vurulan, aşık olan.

Urhan: Yüksek rütbeli hükümdar.

Urkan: Şehirli bir soydan gelen kimse

Urluk: Tohum, aile.

Uruç: Yukarı çıkma, yükselme.

Uruk: Soy, sülale.

Urun: “Orun” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Urungu: Cengaver.

Uruz: Amaç, gaye.

Us: Akıl.

Usal: Akıllı ol.

Usalan: Akıllı.

Usalp: Akıllı yiğit.

Usame: Bir arslan cinsinin adı, sahabe ismi

Usbay: Akıllı, saygın kişi.

Usberk: Gücünü zekasıyla birleştiren.

Usbey: Akıllı ve saygın.

Usçu: Akılcılık yanlısı olan kişi.

User: Akıllı kişi.

Ushan: Akıllı hükümdar.

Uskan: Akıllı soydan gelen.

Usluer: Akıllı yiğit

Usman: Uslu, akıllı kişi

Ussal: Akla uygun olan, akla yatan

Usta: Becerikli olan.

Utkan: Zafer kazanmış, muzaffer. 2. Şerefli, onurlu soydan gelen.

Utku: Zafer, başarı, mutlu son

Utman: Şerefli.

Uyanış: Uykunun bitmesi, yeni bir hayat

Uyar: Uysal

Uyaralp: İsteğe göre davranan yiğit, uysal yiğit

Uyarer: Başarılarının ardında olan.

Uygan: Uyumlu.

Uygar: Çağdaş, ileri

Uygaralp: Uygar yiğit.

Uygu: Uyum

Uygun: Yakışır, yaraşır. 2. Elverişli. 3. Orantılı.

Uyguner: Yakışır, yaraşır, yiğit; yararlı, işe yarar kimse

Uygur: 1.Tarihi mirası çok zengin bir Türk ulusu. 2. Uygar, medeni.

Uyguralp: Uygur yiğidi

Uytun: Kutlu, kutsal

Uz: Usta, işe yatkın, becerikli

Uzalp: Becerikli yiğit

Uzay: Bütün canlı ve cansız varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, evren.

Uzbay: Becerikli ve zengin

Uzbey: Güzel ve saygın kişi.

Uzcan: Becerikli kimse

Uzel: Usta el, becerikli el, işe yatkın el

Uzer: Becerikli yiğit

Uzgör: Geleceği görme, uzağı görme

Uzgören: Uzağı gören, geleceği gören

Uzhan: Becerikli kağan, Oğuzhan

Uzkan: İyi ve güzel bir soydan gelen.

Uzma: En büyük.

Uzman: Belli bir işte veya konuda beceri, görüş ve bilgisi olan kimse

Uzmen: Usta kişi, becerikli kişi

Uzra: Hedef, amaç

Uzsan: Becerileriyle tanınan

Uzsoy: Yetenekli ve bilgili bir soydan gelen.

Uztan: Bilgiyi ve güzelliği kendinde barındıran.

Uztay: Bilgili, akıllı genç.

Uztekin: Becerikli ve tek; becerikli şehzade

Uztürk: Becerikli Türk

Şiddetli Sevgi: Flört Şiddeti | Av. Cansen Erdoğan anlatıyor“Ailene benimle birlikte olduğunu söyleyeceğim! Abine aramızdakileri anlatacağım! Gönderdiğin fotoğrafları İnternet’te yayınlayacağım! Okulda kimseyle konuşmayacaksın! Arkadaşlarınla görüşmeni istemiyorum! Oraya gidemezsin! Bensiz hele bir git, görürsün sen dünya kaç bucakmış…” Bu sözler tanıdık geldi mi? Av. Cansen Erdoğan flört şiddeti kavramını, hangi davranışların flört şiddeti kapsamına girdiğini ve flört şiddetinin ceza hukukundaki yerini Pembenar izleyicileri için anlattı.
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İkili ilişkileriniz bugün gündeminizi çok fazla etkileyebilir. Sabah saatlerinde akıcı koşullar söz konusu. Gün içinde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. İlerleyen saatlerde güçlü değişim isteği hissedebilirsiniz. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ortaklı para konularıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Endişe duyduğunuz konular karşısında tepkilerinizi ortaya koyabilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte program yapmak size iyi gelebilir. Gün içinde oluşan duygusal olaylar sizi sıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde keyif aldığınız konulara yönlenebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminize gelebilir. Eğitim için uygun zamanlar içindesiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için gün içinde arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz.  Bugün bütünü görmek ve karar almak sizin için çok daha kolay olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızın rahatlıkla üstesinden geleceğiniz bir gündesiniz. Önemli işlerinizi sabah saatlerinde toparlamanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Üstlerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Öğleden sonra farklı konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Gün içinde sağlığınıza dikkat etmeniz gereken koşullar oluşabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde keyif aldığınız uğraşlarınız için harcamalar yapabilirsiniz. İlişkilerinizde abartılı olmamaya çalışın. Gelecek ümitlerinizle ilgili yeni gelişmeler olabilir. İlerleyen saatlerde kendinizi çok daha özgür hissedebilirsiniz.  İşten gelen destekler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Belirsizlikler ve gizli konular nedeniyle işlerinizde aksamalar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz. Gün içinde içsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. Sabah saatlerindeki akıcı koşullar söz konusu. İlerleyen zamanlarda kendinizi daha özgürlük hissi içinde bulabilirsiniz. Ani kararlar almayın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yeni başlangıçlar yapmak için şartlar daha uygun olduğu bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. İlişkilerinizde daha özgürlük arayışında olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ilgilendiğiniz alanlara yönlendirebilirsiniz. Gün içinde beslenmenize dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. İfadelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde kişisel yeteneklerinizi kullanmanız işlerinizi kolaylaştıracaktır. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekleri doğru kullanmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizle ilgili gelişmeler ön plana çıkabilir. İş hayatınızda yoğun bir iletişimin olduğu zamanlar içindesiniz. Düzenlenen eğitimlere katılabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumlu olduğunuz konularda kendinizi çok daha iyi ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde evde keyif yapmak isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde ailevi konular gündeminize gelebilir. Babanızla ilgili konulara dikkatli yaklaşmanızda fayda var. Geçmişle ilgili olaylar canınızı sıkabilir. Güven arayışı içine girebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte sorumluluklarınıza yoğunlaşmak size iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilir, böyle işlere yönelebilirsiniz.  Gün içinde aşk hayatınız ön plana çıkabilir. Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz yerlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Öğleden sonra daha radikal tarafınız ortaya çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konuları ihmal etmeyin. Gün içinde planlı olmanız işlerinizi kolaylaştıracaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız bugün gündeminizi oluşturabilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Detaylı bir program günlük temponuza katkıda bulunacaktır. Endişe duyduğunuz konularda daha yaratıcı çözümler yaratabilirsiniz.  Sağlığınızı ihmal etmemeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber