Geri Dön

U ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri: U Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Bebek bekleyen anne ve baba adaylarını heyecanın yanında bir de isim telaşı sarıyor. Evlatlarına en güzel, en eşsiz isimleri vermek isteyen aileler derin bir araştırma sürecine giriyorlar. Erkek bebek bekleyen çiftler isim seçme konusunda zorlanıyor. Kulağa hoş gelmesinin yanında aileler keşfedilmemiş, modern çağa uygun, popüler, duyulmamış ve nadir bulunan isimleri tercih ediyor. Aileler isimlerin anlamlarına dikkat ediyor. U harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir? “U ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri” içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

U ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri: U Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Bebek bekleyen çiftlerin en çok üzerinde durdukları konulardan bir tanesi de isimler. Erkek bebeklerine isim verirken kulağa hoş gelmesine dikkat eden çiftler anlamları konusunda da araştırma içerisine giriyorlar. Erkek bebekleri için keşfedilmemiş, birbirinden güzel isimler bulunuyor.

A'dan Z'ye Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

 U ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri: U Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir

 

U Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

 

Ubeydullah: Allah’ın kulu, kölesi

Ubeyt: Köle, kölecik, kulcuk.

Uca: Ulu, yüce, yüksek, erişilmez

Ucaer: Yüce, yiğit, erişilmez yiğit

Ucatekin: Erişilmez ve tek olan, yüce ve tek; yüce şehzade

Uç: Son, nihayet. 2. Kıyı, kenar. 3. Sınır, hudut. 4. Neden, sebep.

Uça: Sırt, arka. 2. Yüksek, yüce. – bk. Uca

Uçan: Kanatlarını açarak yükselen, havada yol alan

Uçanay: Gökte uçan Ay gibi olan kimse

Uçanok: Uçarak giden ok

Uçantekin: Kanatlı şehzade

Uçantürk: Havada yükselen Türk

Uçar: 1.Uçucu, uçan. 2. Özgür.

Uçarer: Kanatlarını açarak havada yol alan yiğit, uçar gibi giden yiğit

Uçarı: Ele avuca sığmayan.

Uçarlı: Gerçekçi olmayan, hayaller peşinde koşan kimse.

Uçay: Son ay.

Uçbay: Sınır beyi.

Uçbey: Sınır beyi.

Uçbeyi: Uçların sivil ve askerî yönetiminden sorumlu olan görevli.

Uçhan: Uç ilde hüküm süren han

Uçkan: İçinde uçmak özlemi yanan.

Uçkara: Bir kuş.

Uçkun: Uçmaya düşkün, uçmayı çok seven; anasınca uçmaya alıştırılan yavru kuş

Uçma: Uçmak işi.

Uçmak: Aşırılmak. 2. Çok sevinmek. 3. Yok olmak, ortadan kaybolmak. 4. Uçar gibi dalgalanmak.

Uçman: Uçucu, yerinde duramayan

Uçuk: Uçmuş, soluk renkli. 2. Hafif belirsiz.

Uçur: Doğumuyla herkesi sevince boğan.

Uflaz: Oflaz

Ufuk: Yerle göğün birleştiği nokta

Ufukay: Ufuktaki ay

Ufukdeniz: Denizin gökle birleştiği görüntü.

Ufuktan: Ufuk çizgisini saran sabah aydınlığı.

Ugan: Yüce, güçlü, kuvvetli

Uguz: bk. Oğuz

Uğraş: Kötülük ve güçlükle mücadele.

Uğur: İyilik, şans getiren

Uğurad: Uğurlu adı olan

Uğural: Uğur sahibi ol

Uğuralp: Uğurlu yiğit

Uğurata: Uğurlu baba, uğur getiren ata

Uğuray: Uğurlu, kutlu ay

Uğurbay: Uğurlu ve saygın kişi.

Uğurbey: Uğurlu ve saygın kişi.

Uğurcan: Uğur getiren, uğurlu kimse

Uğurel: Uğurlu el, uğurlu kimse

Uğurhan: Uğurlu hükümdar.

Uğurkan: Uğurlu bir soydan gelen.

Uğurlu: İyilik getirdiğine inanılan, kutlu, kademli.

Uğurluad: Adı gibi kendisi de uğurlu olan

Uğurlubay: Uğurlu- kimse.

Uğurlubey: Uğurlu bey.

Uğurlucan: Uğurlu ve candan kimse.

Uğurluel: Eli uğurlu kimse.

Uğurluhan: Halkına uğur getiren hükümdar.

Uğurlukan: Uğurlu bir soydan gelen.

Uğurlusan: Uğurluluğuyla tanınmış olan .

Uğurlutay: Uğurlu genç.

Uğurlutürk: Uğurlu Türk.

Uğurol: Kut getir, uğurlu ol

Uğursal: Uğurlu.

Uğursan: Uğuruyla tanınmış.

Uğursay: Uğurlu ve saygın kişi.

Uğursel: Coşkulu ve uğurlu.

Uğursev: Uğurlu, sevilen.

Uğurseven: Uğruna inanan.

Uğursoy: Uğurlu soydan gelen.

Uğurtan: Uğur getiren şafak vakti

Uğurtay: Uğur getiren, uğurlu genç

Uğurtürk: Uğurlu Türk.

Uğut: Baygın, kuru, solgun; bol buğday

Uğuz: Kutsal, mübarek.

Uhuvvet: Kardeşlik, arkadaşlık, dostluk.

Ukuş: Anlayış, zekâ. 2. Benzeyiş. 3. Soy sop, kabile, soy.

Ulaç: Bağlayan, bağlayıcı, sınır

Ulaçhan: Hükümdarlığın sınırı.

Ulaçkan: İnsanları birbirine kaynaştıran bir soydan gelen kimse.

Ulak: Haber götüren, postacı.

Ulakbey: Haberci.

Ulam: Sürekli, kesintisiz

Ulaş: Amacına, hedefin erişme

Ulcan: Oğul can.

Ulcay: “Olcay” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Ulu: Yüce, büyük

Uluad: İsmi gibi kendiside yüce olan.

Ulualp: Yüce yiğit, ulu yiğit

Uluant: Kutsal ant, büyük yemin

Uluata: Geçmişi yüce olan.

Ulubaş: Başı göğe ermiş kişi.

Ulubay: Yüce ve zengin kimse

Ulubek: Saygınlığı olan yiğit.

Uluberk: Sağlam, kuvvetli ve yüce kişi

Ulubey: Saygın, değerli

Uluca: Yüce kişi.

Ulucan: İçtenliğiyle yüce kişi.

Uluç: Büyük Türk denizcisi

Uluçhan: Altınordu Devleti hanlarından biri

Uluçkan: Saygın bir geçmişi olan.

Uludağ: Azametine ve yüceliğine saygı duyulan.

Uludoğan: Yüceliği doğuştan gelen.

Uludoğmuş: Yüceliği doğuştan gelen.

Uluer: Yüce yiğit, seçkin yiğit

Uluergin: Olgunluğu yüceliğinden gelen.

Uluerkan: Yüce, kuvvetli bir soydan gelen.

Uluğ: Büyük, yüksek, gururlu

Uluğbey: Ulubey

Uluğtekin: Yüce şehzade

Uluhan: Yüce kağan

Ulukaan: Yüce savaşçı.

Ulukan: Yüce bir soydan gelen.

Ulukut: Büyük ve kutsal kimse

Ulum: Büyük, gösterişli

Uluman: Değerli, yüce ve saygın kişi.

Ulun: Ulu.

Ulunay: Yüce ay, büyük ay

Uluöz: Yüce kimse, seçkin kimse

Ulus: Millet

Ulusal: Ulusla ilgili, ulusun malı, ulusa değgin

Ulusan: Yüceliğiyle tanınan kişi.

Ulusay: Yüce ve saygın kişi.

Ulusev: Yüce olanı sev.

Uluseven: Yüce olanı seven.

Ulusoy: Yüce bir soydan gelen kimse, yüce soylu ya da soy

Ulusu: Kudreti bilinen su.

Uluşahin: Seçkin, erişilmez yücelikte ve şahin gibi kişi

Uluşan: Yüce, seçkin ad; yüce ün

Ulutan: Yüce tan

Ulutaş: Değerli taş.

Ulutay: Gençliğine rağmen yüceliği, ululuğu özünde barındıran.

Ulutekin: Yüce ve tek; yüce şehzade

Ulutürk: Seçkin Türk, yüce Türk

Ulvi: Yüce, yüksek

Uma: Armağan, hediye. 2. Konuk, misafir.

Umaç: Amaç, umut

Uman: Olması istenilen bir şeyin olmasını dileyen, bekleyen

Umar: Çare, deva, çıkar yol.

Umay: Devlet Kuşu

Umde: İlke, prensip.

Umdu: Çıkar yol.

Umman: Engin deniz, okyanus

Umur: Görgü, tecrübe

Umurad: Adı gibi kendi de deneyimli olan.

Umural: Görgü, bilgi ve deneyim kazan.

Umuralp: Görgülü, bilgili yiğit

Umurbay: Deneyimli ve saygın kişi.

Umurbey: Deneyimli, saygın kişi.

Umurtaş: Deneyimleri sayesinde taş gibi sağlam olan.

Umut: Beklenti, ümit etme

Umutlu: Umudu olan kimse

Unan: Bağlılık.

Unat: Akıllı, ergin.

Ungan: Doğru yolda olan

Unsur: Öğe.

Urağan: Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına.

Ural: Asya'da bir sıra dağ

Uralp: Yiğit.

Uraltan: Kızıllık.

Uraltay: Gençlik.

Uram: Büyük cadde, mahalle

Uran: Maharetli kişi. 2. Teknik.

Urandu: Seçkin, seçilmiş, tekniğiyle beğenilmiş.

Urangu: Yetenekli savaşçı.

Uras: Saadet, mutluluk

Uras-Uraz: Talih, şans

Uraytay: Yükseklik.

Uraz: Şans, talih.

Uraza: Hediye, armağan. 2. Misafir yemeği.

Urazlı: Talihli, şanslı.

Urgun: Vurulan, aşık olan.

Urhan: Yüksek rütbeli hükümdar.

Urkan: Şehirli bir soydan gelen kimse

Urluk: Tohum, aile.

Uruç: Yukarı çıkma, yükselme.

Uruk: Soy, sülale.

Urun: “Orun” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Urungu: Cengaver.

Uruz: Amaç, gaye.

Us: Akıl.

Usal: Akıllı ol.

Usalan: Akıllı.

Usalp: Akıllı yiğit.

Usame: Bir arslan cinsinin adı, sahabe ismi

Usbay: Akıllı, saygın kişi.

Usberk: Gücünü zekasıyla birleştiren.

Usbey: Akıllı ve saygın.

Usçu: Akılcılık yanlısı olan kişi.

User: Akıllı kişi.

Ushan: Akıllı hükümdar.

Uskan: Akıllı soydan gelen.

Usluer: Akıllı yiğit

Usman: Uslu, akıllı kişi

Ussal: Akla uygun olan, akla yatan

Usta: Becerikli olan.

Utkan: Zafer kazanmış, muzaffer. 2. Şerefli, onurlu soydan gelen.

Utku: Zafer, başarı, mutlu son

Utman: Şerefli.

Uyanış: Uykunun bitmesi, yeni bir hayat

Uyar: Uysal

Uyaralp: İsteğe göre davranan yiğit, uysal yiğit

Uyarer: Başarılarının ardında olan.

Uygan: Uyumlu.

Uygar: Çağdaş, ileri

Uygaralp: Uygar yiğit.

Uygu: Uyum

Uygun: Yakışır, yaraşır. 2. Elverişli. 3. Orantılı.

Uyguner: Yakışır, yaraşır, yiğit; yararlı, işe yarar kimse

Uygur: 1.Tarihi mirası çok zengin bir Türk ulusu. 2. Uygar, medeni.

Uyguralp: Uygur yiğidi

Uytun: Kutlu, kutsal

Uz: Usta, işe yatkın, becerikli

Uzalp: Becerikli yiğit

Uzay: Bütün canlı ve cansız varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, evren.

Uzbay: Becerikli ve zengin

Uzbey: Güzel ve saygın kişi.

Uzcan: Becerikli kimse

Uzel: Usta el, becerikli el, işe yatkın el

Uzer: Becerikli yiğit

Uzgör: Geleceği görme, uzağı görme

Uzgören: Uzağı gören, geleceği gören

Uzhan: Becerikli kağan, Oğuzhan

Uzkan: İyi ve güzel bir soydan gelen.

Uzma: En büyük.

Uzman: Belli bir işte veya konuda beceri, görüş ve bilgisi olan kimse

Uzmen: Usta kişi, becerikli kişi

Uzra: Hedef, amaç

Uzsan: Becerileriyle tanınan

Uzsoy: Yetenekli ve bilgili bir soydan gelen.

Uztan: Bilgiyi ve güzelliği kendinde barındıran.

Uztay: Bilgili, akıllı genç.

Uztekin: Becerikli ve tek; becerikli şehzade

Uztürk: Becerikli Türk

Şiddetli Sevgi: Flört Şiddeti | Av. Cansen Erdoğan anlatıyor“Ailene benimle birlikte olduğunu söyleyeceğim! Abine aramızdakileri anlatacağım! Gönderdiğin fotoğrafları İnternet’te yayınlayacağım! Okulda kimseyle konuşmayacaksın! Arkadaşlarınla görüşmeni istemiyorum! Oraya gidemezsin! Bensiz hele bir git, görürsün sen dünya kaç bucakmış…” Bu sözler tanıdık geldi mi? Av. Cansen Erdoğan flört şiddeti kavramını, hangi davranışların flört şiddeti kapsamına girdiğini ve flört şiddetinin ceza hukukundaki yerini Pembenar izleyicileri için anlattı.
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız bir gündesiniz. Kişisel hassasiyetinizin olduğu konularda kendinizi sınırlandırılmış hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Bilemediğiniz konularla ilgili çözülme yaşayabilirsiniz. Bedeninize ait konulara dikkat etmelisiniz, gündelik kazalar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Bu sizi kabullenme içine sokabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız işlerle ilgili tamamlanma gerçekleşebilir. Olası kazalara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Sosyal konulara yönelmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizin ön plana çıktığı bir gündesiniz. Sosyal konular gündeminizi oluşturabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Bitirmeniz gereken uğraşlarınızda sıkışma olabilir. Bilemediğiniz konular yüzünden kayıplar yaşayabilirsiniz. İletişimden kaynaklı zorlanmalar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için tamamlanma içine girebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde özenli davranmanızda fayda var. İş yerinde olabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Bilemediğiniz konularla ilgili kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için heyecan duyduğunuz bir gündesiniz. Yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı programlardaki aksamalar biraz sizi rahatsız edebilir. Kabullenme içine girebilirsiniz. Gündelik kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Korku ve endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yaşadığınız süreçlerde kabullenme içine girebilirsiniz. Parasal konularla ilgili yapılanmaya gitmek isteyebilirsiniz. Bu durum duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşturabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Karşınızdaki kişiyle denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün yapacağınız anlaşma ve sözleşmelere özen göstermenizde fayda var. Gün içinde olası kazalara karşı dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerinizi tamamlama yönünde hızlı adımlar atabilirsiniz. Bazı konularda yaşayacağınız sıkışmalar keyfinizi kaçırabilir. Elinizde olmayan nedenlerden ötürü kazalara maruz kalabilirsiniz. Kabullenme içine girip, sakin kalmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmekten keyif alacağınız bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Güzel şeyler için harcama yapmaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplarda yaşayabilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev içindeki kazalara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Elinizde olmayan nedenlerden ailevi konular içinde kalabilirsiniz. Gizli düşmanlar edineceğiniz zamanlar olabilir. Korkularınız gün yüzüne çıkabilir.  Babanıza ait konuları ihmal etmemeye özen gösterin. İç sesinizi dinleyerek birçok konunun üstesinden gelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda yoğun ve hareketli bir gün sizi bekliyor. Küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yorucu koşullar altına girebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz koşullar oluşabilir. İşle ilgili sıkışmalar moralinizi bozabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün harcamalarınızla ilgili yeni planlamalara gidebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi keyiflendirecektir. İş hayatınızda elinizde olmayan nedenlerle sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet
akıllı banner