Palmitoiletanolamid (PEA) - Kronik ağrı - Nöropatik ağrı

Psikonöroimmünoloji

Palmitoiletanolamid (PEA), yağ moleküllerine ait endojen bir maddedir. Madde 1957'de antienflamatuar özelliklere sahip bir gıda bileşeni olarak bilinmesine rağmen, etki mekanizması sadece 1990'larda netleşti. Son yıllarda, etkinin daha önce varsayıldığından çok daha geniş olduğu görülmektedir. RCT çalışmalar dahil olmak üzere in vitro, in vivo ve klinik çeşitli çalışmalar, PEA'nın çeşitli koşullarda iyi sonuçlar gösterdiğini göstermektedir. Örneğin, (düşük dereceli) kronik inflamatuar süreçlerin, nöropatik ve kronik ağrı sendromlarının tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. Ek olarak, PEA, bağışıklık sistemi üzerindeki koruyucu ve modüle edici etkisi nedeniyle, grip ve soğuk algınlığının önlenmesinde ve tedavisinde büyük önem taşır.

Palmitik asit ve etanolamidden oluşan bir molekül olan PEA, vücut hücrelerinde hücre koruma mekanizmasından sentezlenir. Ağrı ve iltihaplanma (düşük dereceli iltihaplanma, travma ve iskemi vb. ) gibi durumlarda vücudun kendi kendini iyileştirme kapasitesini desteklemek için vücudun kendi PEA'sının üretimi artar. Geleneksel analjeziklerin ve anti-enflamatuar aktif maddelerin etkisi esas olarak periferik veya merkezi sinir sistemi üzerindeki etkiden kaynaklanırken, PEA'nın etkisi esas olarak nöronal olmayan hücrelerin deaktivasyonundan kaynaklanır. Örneğin, hücre çekirdeğindeki Peroksizom Proliferatör-Aktive Edilmiş Reseptör alfa (PPAR-?) yoluyla bir anti-enflamatuar ve analjezik etki üretilir. TNF-a ve interlökinler gibi pro-enflamatuar aracıların salınımı, örneğin hiperaktif enflamatuar hücrelerin modülasyonu yoluyla azaltılır. Bununla birlikte, kronik durumlarda, vücut hücreleri her zaman yeterli PEA üretemez. Bu eksiklik çeşitli patolojik durumlarla ilişkili ağrı olarak ortaya çıkabilir.

Endikasyonlar

Grip ve soğuk algınlığı

Çoklu klinik çalışmalar (randomize ve çift kör) grip ve soğuk algınlığının profilaktik ve terapötik tedavisinde olumlu sonuçlar vermektedir. Bir grip enfeksiyonu sırasında, grip semptomlarının şiddetini etkileyen pro-enflamatuar sitokinlerin konsantrasyonu artar. Özellikle, enfeksiyonun akut fazında PEA alımı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve ateş gibi semptomları önemli ölçüde azaltır. Bir profilaksi olarak, PEA grip ve soğuk algınlığı riskini yüzde 30 ila 60 oranında azaltır. İyi tolere edilebilirlik ve yan etkilerin olmaması nedeniyle, hem profilaksi hem de tedavi için PEA alımı, anti-influenza ilaçlarının ve aşılarının kullanımına göre büyük avantajlar sunar.

İnflamasyon

PEA, otoimmün hastalıklar ve kronik inflamatuar süreçler dahil olmak üzere bağışıklık aracılı hastalıkların patogenezinde vücudun kendi maddesi olarak önemli bir rol oynar. Hücredeki enflamatuar kaskadı devre dışı bırakarak bozulmuş bağışıklık sistemi içindeki dengeyi geri getirir. Çeşitli enflamatuar koşullarda ortak bir payda TNF-a aşırı aktivitesidir. Bu, örneğin, periyodik olarak aktif bir enflamatuar tablo ile karakterize edilen romatoid hastalıklar (artrit, ankilozan spondilit), sedef hastalığı, üveit, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit için geçerlidir. Hem nöronal olmayan hücrelerin aktivitesini inhibe ederek hem de aşırı aktif TNF-a üzerindeki antagonistik etki ile enflamatuar aktivite inhibe edilir. Bu nedenle PEA ile tedavi, bu koşullarda hastalık seyrini olumlu yönde etkileyebilir. Bu, enflamatuar süreçlerin düzenlenmesinin PPAR-a reseptörü ile ilişkili olduğu diğer durumlar için de geçerlidir.

Kronik ağrı

PEA'nın etkinliği binlerce hasta üzerinde yapılan çeşitli çalışmalarda çeşitli ağrı sendromlarında gösterilmiştir. Düzenli ağrı kesici ilaçlarla birlikte kullanıldığında ve PEA ile monoterapide ağrı yoğunluğunda önemli bir azalma gözlenir. Ek olarak, sadece PEA takviyesi ile ağrı kesicilerin kullanımı ile ilgili yaygın bir sorun olan yan etkiler gözlenmez. Mast hücrelerinin ve (mikro) gliyal hücrelerin aşırı aktivitesi, hem ağrının gelişiminin hem de yan etkilerin gelişiminin altında durmaktadır.

Her iki işlemdeki PEA'nın rolü, diğerlerinin yanı sıra, PPAR-a reseptörüne bağlanma ve bu bağışıklık hücreleri üzerindeki modülasyon mekanizması ile belirlenir. Çok sayıda çalışma PEA'nın kronik ağrı kesici alanında yararlı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle terapötik uygulamalar çoktur. Bu, endometriozis ve adet ağrısı gibi viseral ağrıları, aynı zamanda fibromiyalji, kronik bel ağrısı ve çene ağrısı gibi bozuklukları içerir.

Nöropatik ağrı

Nöropatik ağrı kronik ağrı şikayetleri altında olmasına rağmen, ağrı genellikle farklıdır. Altta yatan başka nedenleri vardır ve tedavisi daha zordur. Parasetamol ve NSAID'ler genellikle kronik ağrıda daha az etkilidir, bu da antidepresanlar ve opioidler gibi ilaç kombinasyonlarının daha sık kullanıldığı anlamına gelir. Terapi uyumu (bazen ciddi) yan etkilerin sık görülmesi ile karmaşıklaşır. Birkaç klinik çalışma, nöropatik ağrıda PEA'nın yararlı bir etki gösterdiğini göstermektedir. Şiddetli fıtığı olan 636 hastada yapılan bir RCT, 600 mg'lık bir dozda PEA alımının, plaseboya kıyasla ağrıda önemli bir azalma gösterdiğini göstermektedir.

Ağrı şiddetinin bir ölçüsü olarak VAS (Görsel Analog Skala) skorları günde 600 mg PEA ile tedavi edilen grupta kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha iyi sonuç vermiştir. Diyabetik nöropati, postherpetik nevralji, travma sonrası nevralji, karpal tünel sendromu vb. dahil olmak üzere diğer nöropatik ağrılar da çeşitli çalışmalarda PEA'yı takviye ederek ağrı semptomlarında önemli azalmalar göstermiştir. Vücudun hem analjezik hem de anti-enflamatuar olan kendi maddesinin ikili etkisi nedeniyle, PEA kullanımı nöropatik bozukluklarda ağrının tedavisinde büyük değer taşır.

Diğer endikasyonlar

Kronik ağrı ve / veya iltihaplanma ile ilişkili patolojik durumlara ek olarak, çeşitli çalışmalar Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı dahil olmak üzere nörodejeneratif bozukluklarda olumlu bir etki olduğunu düşündürmektedir.

Yan etkileri

PEA'nın hiçbir yan etkisi yoktur, bu nedenle düzenli ağrı kesici ilaçlara göre büyük bir avantajı vardır

Etkileşimler

Diğer ilaçlarla olumsuz etkileşimler bilinmemektedir. Bununla birlikte, düzenli ağrı kesicilerin etkisi, aynı anda PEA kullanımı ile arttırılabilir.

Dozaj

Ağrı için önerilen günlük doz, 2-3 ay 1200 mg / gündür, 2 ay sonra, yeterli etki ile, doz 800 mg / güne düşürülebilir. Optimal bir doz kişiye göre değişebilir. Bunun için bir uzmana danışın. Grip ve soğuk algınlığı için önerilen günlük doz 1200-1800 mg / gündür. Grip mevsiminde idame dozu: 2 dozda 800 mg / gün. PEA, günde en fazla 100 mg / kg vücut ağırlığı dozunda güvenlidir.

Yukarıdaki içerik bilgilendirme amaçlıdır. Kullanım sadece sağlık profesyonelinin önermesi ve kontrolünde olmalıdır.