Postur, Kısaca Bacak ve üst Servikal Omurga İlişkisi

Anatomik kısa bacak görülmekle birlikte, gözlemlenen kısa bacakların çoğu fizyolojik niteliktedir. Bazı fonksiyonel nedenler yapısal bir varyans değil, kısa bir bacak etkisi yaratır. Odağımız omurganın, nörofizyolojisi, biyomekaniği ve vücudun diğer tüm alanlarını nasıl etkileyebileceği üzerinedir.

Bir omurga kendisine karşılık gelen segmentlerden birine veya her ikisine karşı normal pozisyonunu kaybettiğinde ve sinir sistemi iletişimine müdahale ettiğinde vertebral fiksasyon meydana gelir. Bu malpozisyon (Pozisyon değişikliği) propriyosepsiyonu (eklem pozisyon) duyusudur. Vücudumuzun çevremizdeki yönünü algılama yeteneğini tanımlayan tıbbi terimdir. Uzayda veya çevrenizde nerede olduğunuzu bilinçli bir şekilde düşünmek zorunda kalmadan hızlı ve özgürce hareket etmenizi sağlar) olumsuz etkiler.

Omurga fiksasyona uğradığında, ona bağlanan ve onunla ilişkili tüm kasları, bağları ve yapıları etkiler. Genel olarak üst servikal omurga fikse (Kayma) olduğunda, yanal olarak sağa veya sola kayar, yukarı veya aşağı hareket eder. Bu aslında, başın dengesinin bozulmasına neden olur.

Bir kayma olduğunda, karşılık gelen kaslarda, tendonlarda, faset eklemlerde ve intervertebral disklerde bulunan lifleri gerecektir. Bir vertebral fiksasyon, propriosepsiyonun dört ana yapısını bozar. Bu bölgelerdeki reseptörler, statik ve dinamik konumlardaki bir değişikliği tespit eder. Omurgada bir bozulma tespit edilirse, bu bozulma mesajı daha sonra beyinciklere kadar olan sinir kanallarından gönderilir. Beyincik, anormal gerilme hareketini işler. Beyincik propriyosepsiyonu ve motor kontrol bilgilerini işler. Bu bilgi daha sonra talamusa gönderilir, böylece beyin onu entegre edebilir. Genel olarak, beyincik beyne vücutta neler olduğunu söyler.

Talamustan gelen bilgiler daha sonra duyusal kortekse gönderilir. Duyu korteksi, vücutta neler olması gerektiği hakkında bilgi içerir. Bu noktada, beyin vücutta olup bitenleri, gerçekte vücutta olanlarla karşılaştırır. Bilgi aynıysa, beyin bunu normal olarak görür ve vücuda bir olumsuz yanıt göndermez.

Bir fiksasyon olduğunda, beyin, motor korteksten “yanlış olanı” düzeltmek için telafi edici bir yanıt gönderir. Motor korteks, beyin sapından geçen sinir yolları ile bu yanıtı gönderir. Bu yollar, kas tonusu, hareketin düzgünlüğünü, duruşu ve dengenin düzenlenmesini kontrol etmeye yardımcı olmak için beyincik ve korteksten sürekli mesajlar alır. Özellikle vestibulospinal yol, bel, pelvis ve alt ekstremite bölgesinde bulunan postural kasların kasılmasını kolaylaştırır.

Beyin, üst servikal (C1-C2) hizalama bozukluğunu algıladığında, baş ve göz pozisyonunu düzenlemeye yardımcı olmak adına kasları aktive etmek için vestibulospinal sistem yoluyla bilgiyi gönderir. Bu, postüral kasların fizyolojik olarak kısalmasına neden olur. Sonuç kısa bir bacaktır olacaktır.

Bu, vücudun eğilmesine ve omurgada skolyoz gelişmesine neden olur. Bel bölgesindeki kasları etkileyebileceğinden ve omurgaya binen yük artacağından bel problemleri geliştirebilir.

Atlas ve axis (C1-C2) zemininde meydana gelen bu fiksasyon duramater yapısını etkiler (Duramater, omirilik üzerini kaplayan zar). Bu yapı Üst boyun bölgesi ve sakrum-kuyruk sokumu bölgesi (S2-S4) ile temas kurar. C1-2 yanlış hizalanma duramater yapısına stres bindirir. Bu stres kuyruk sokumu-sakrum daha sonra bel bölgesine aktarılır.

Atlas transvers bölümü (Yan çıkıntı) fiksasyon nedeni ile vagus sinirini irrite eder. Vagus- sağ sakroiliak eklem disfonksiyonu geliştirir. (Vagus- bağırsak ağırlıklı sağ taraf). Ayrıca Vagus-Frenik sinir bağlantısı (Frenik sinir, diyafram kasını çalıştıran sinir) nedeni ile frenik sinirde etkilenir. Diyafram kasında disfonksiyon meydana gelir. Diyafram kasımız bel bölgesine bağlandığından dolayı üst boyun problemi bel bölgesinde ağrı geliştirebilir.

Üst bir servikal yanlış hizalamayı belirli bir teknik ile düzeltmek, bacak uzunluk farkını hızlı bir şekilde dengeleyebilir. Bunun nedeni, vücuttaki en hızlı sinir lifleri tarafından algılanan lokal kas gerginliğini azaltmamızdır. Bu sinir lifleri saniyede 80-100 metre arasında nörolojik bilgi gönderebilir, bu da kabaca bir futbol sahasında 1 saniyede seyahat etme hızıdır. Bu ayarlama (Manuel terapi), telafileri uygun nörofizyolojik ve biyomekanik adaptasyonlara dönüştürmeye yardımcı olur.