Üst servikal omurganın anatomisi, biyomekanik ve nörofizyolojisinin tam olarak anlaşılması, oksipito-atlanto-aksiyal kompleksinin klinik belirtilerini ortaya çıkarmak için ön koşuldur. White ve Panjabi, üst servikal eklemleri, hem anatomik hem de kinematik olarak aksiyel iskeletin en karmaşık eklemleri olarak tanımlamaktadır. Üst üst servikal omurga biçim ve fonksiyon olarak omurganın geri kalanından farklıdır.

Atlanto (C1) ve axis (C2) bağlantıların konfigürasyonu, bu yapıların kafayı taşımasını ve hareketi belirlemesini sağlar. Bu eklemler, aynı zamanda nörolojik ve vasküler yapıların korunmasını da sağlar. Atlas ve axis dokuz atipik omurdan ikisidir. Atlas eklemleri Diarthrodial’ dir. Üst servikal fiksasyon ile ilişkili nörolojik fonksiyon bozukluğu birkaç farklı mekanizma ile açıklanabilgir. Bununla birlikte, bu mekanizmaların birçok hastada aynı anda ortaya çıkması olasıdır. En mantıklı iki hipotez, spinal kord gerginliği ve mekanik algılayıcı sistemlerdeki değişikliktir.

Üst servikal spinal kord, foramen magnum çevresine, ikinci ve üçüncü servikal vertebraya ve posterior longutidunal ligamanlara fibröz kaymalarla doğrudan bağlanır. Hinson, Grostic ve diğerleri, atlas seviyesinde dural bağlanma gösteren diseksiyon kanıtlarını buldular. En üstteki ligamentler, omuriliğin geri kalanının çevresinde bulunan inferior ligamanlarla karşılaştırıldığında neredeyse yatay olarak düzenlenmiştir. Üst servikal ligamentler, foramen magnum etrafındaki omuriliğin bağlanmasına yardımcı olmak için daha kalın ve daha güçlüdür. Son zamanlarda yapılan çalışmalar ayrıca rektus capitis posterior minör kas ile üst servikal omuriliğin dura mater arasında bağ dokusu köprüsünü ortaya çıkarmıştır. Spinal dura mater olası bir ağrı ve nörolojik fonksiyon bozukluğu kaynağı olduğu tespit edildi. Bu anatomik gerçekler, daha önce ele alınan biyomekanik açıklamaların yanı sıra, üst servikal omurganın yaralanmaya ve / veya fiksasyon adı verilen duruma oldukça duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Üst servikal nörolojik fonksiyon bozukluğu iki mekanizma ile ortaya çıkar:

1: Spinal Kord (Omirilik) sinirlerinin doğrudan mekanik tahrişi,

2: Kordun küçük damarlarının etkilenmesi, sinir iletimi için gerekli olan yüksek enerji reaksiyonlarını sürdürmek için gerekli besin kaybıyla birlikte venöz tıkanıklık oluşturur. Omurilik gerginliği, fonksiyonel kısa bacakla sonuçlanabilecek spinocerebellar traktları etkileyebilir.

Afferent / efferent eklem mekanorepteptif nörolojisinin de omurganın bu bölgesinde ilginç etkileri vardır. Servikal faset eklemlerinde, ligamentlerde, intervertebral disklerde mekanoreseptif innervasyon bulundu. Kas iğciği, üst servikal omurganın en önemli propriyoseptif reseptörü olabilir. İğler, vücudun tüm kaslarına gömülmüş intrafusal liflerdir; ancak suboksipital kaslarda oldukça yoğundurlar. Mekanoreseptör algısı, yerçekimi ortamındaki yaşam nedeniyle serebellumda birincil girdidir. Talamusa olan birincil yük, dik duruşu korumak için gereken çok miktarda afferent girdisi nedeniyle serebellumdan geçer. Mekanoreseptörlerin uyarılması veya düzenlenmesi, beynin nörolojik aktivitesi ve birçok bedensel fonksiyon üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceği teorik olarak mümkündür. Servikal omurganın yüzey alanı başına omurganın diğer herhangi bir bölgesinden daha fazla mekanreseptöre sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca üst servikal afferentlerin doğrudan vestibüler ve diğer yüksek dereceli çekirdekleri beslendiklerini gösteren kanıtlar vardır. Bu, omurganın alt bölümlerinin aksine, üst servikal eklemlerden beyin sapı çekirdeklerine daha az değiştirilmiş bir bilgi girişi sağlar.

Üst servikal problemler klinik olarak çeşitli postural distorsiyon formlarında görülür (yani fonksiyonel bacak uzunluğu eşitsizliği, pelvik distorsiyon, baş ve omuz eğimi, baş translasyonu, eşit olmayan ağırlık dağılımı vb.). Bacak uzunluğu eşitsizliği (LLI) genellikle çeşitli uzmanlar için farklı bir öneme sahiptir. Bazıları için, bu koşulun eşitsizlik ½ veya daha büyük olana kadar önemli olmadığı düşünülmektedir. Diğer aşırı uçta, birçok yazar, kas-iskelet sistemi şikayetleri için sadece birkaç milimetrelik bir farkın önemli olduğunu düşünmektedir (Özellikle bel ağrısı-Skolyoz-Disk dejenerasyonu).

Özet olarak üst servikal omurga problemleri, migren, vertigo, baş ağrıları, skolyoz, bel problemleri, boyun problemleri, postural bozukluklara neden olabilir. Üst servikal omurga, bu şikayetlerde ayrıntılı değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir (Manipulasyon vb).