Rahim koruyucu miyom ameliyatı: Kapalı miyom ameliyatı

Kapalı miyom ameliyatı; ‘’Laparoskopik Miyomektomi’’, küçük karın kesileri yoluyla miyomların çıkarılması için yapılan cerrahi bir işlemdir. Kapalı miyom ameliyatı, miyom nedeniyle sorun yaşayanlar için önerilmekte ve tavsiye edilmektedir. Bu prosedür genellikle kadın miyomların alınmasını istediğinde ancak rahmi korumak istediğinde önerilir. Miyomlar, pelvik ağrı veya basınç, aşırı adet kanaması, idrara sıkışma veya idrar kaçırma gibi sorunlara neden oldukları için günlük yaşamı etkiler.

Laparoskopik Miyomektomi Neden Yapılır?

Ağır adet kanaması, pelvik basınç veya idrar kaçırma gibi normal aktivitelerinizi bozan birçok neden ve semptom varsa, laparoskopik miyomektomi önerebiliriz. Miyomektomiyi seçme nedenlerinden bazıları şunlardır:

-Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız.

-Miyomlar doğurganlığı etkiliyorsa.

-Rahmi korumak ve sadece miyomları çıkarmak istiyorsanız.

Laparoskopik Miyomektomi Nasıl Yapılır?

Prosedür anesteziyi içerir, ardından cerrah dört küçük insizyon yapar. Bu kesiklerin her biri alt karın bölgesinde yaklaşık yarım cm uzunluğundadır. Karın içi, cerrahın karın içini görebilmesi için karbondioksit gazı ile doldurulur. Cerrah tarafından insizyonlardan birinin içine bir kamera yerleştirilir. Rahimdeki miyomları çıkarmak için cerrah miyomları küçük parçalar halinde keser. Miyomlar vajinadan veya karındaki küçük açıklıklardan dışarı itilir. 

Laparoskopik Miyomektomi İşlemi Sonrası

İşlem yapıldıktan sonra kadınlar genellikle hastanede yaklaşık bir gün kalmalıdır. Genellikle doktorlar ameliyattan sonra ağızdan ağrı kesici ilaçlar reçete eder ve diyet, aktiviteler hakkında talimat verir. Kadınlar, yapılan işlemin türüne bağlı olarak sadece birkaç gün ila altı hafta arasında lekelenme ve vajinal lekelenme bekleyebilirler.

Laparoskopik Miyomektomi Tedavisinin Faydaları

Diğer tedavilerle karşılaştırıldığında, Laparoskopik Miyomektomi, miyomları rahimden çıkarmak için etkili, uygun ve güvenli bir prosedür olarak kabul edilir. Miyomların laparoskopik olarak çıkarılmasının faydaları nelerdir?

Daha kısa iyileşme süresi: Laparoskopik cerrahinin ana faydası küçük kesiklerdir, bu çok daha kısa bir iyileşme süresi anlamına gelir; hastalar genellikle 24 saat hastanede kalırlar ve ameliyattan sonraki birkaç saat içinde ayağa kalkarlar ve 2-4 hafta içinde işe dönebilirler. Açık bir prosedür (açık miyomektomi) ile karşılaştırıldığında, hastalar ameliyattan sonra 3-5 gün hastanede kalmayı ve 6 hafta içinde işe dönmeyi bekleyebilirler.

Daha küçük yara izi: Küçültülmüş kesi kozmetik olarak çekicidir ve bikini giymeyi tercih eden veya “uzun” veya “büyük” bir yara izi istemeyen hastalar için laparoskopik cerrahi çok çekici bir seçenektir.

Daha düşük enfeksiyon riski: Tıbbi olarak konuşursak, mümkünse, yara enfeksiyonu ve ayrıca pelvik enfeksiyon riski daha az olduğu için laparoskopik cerrahi tercih edilir, çünkü doku işlemesi minimumdur ve tek kullanımlık steril aletlerle yapılır.

-Kadınlar daha erken hareket etme eğiliminde olduklarından daha az tromboembolizm (bacaklarda veya akciğerde kan pıhtısı) riski daha iyi dolaşıma yardımcı olur.

-Yapışma ve tüplerin tıkanma riski daha az olduğundan doğurganlığın daha iyi korunması.

Laparoskopik Çıkarma Ne Zaman Mümkün Değildir?

Miyomların laparoskopik olarak çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlar vardır. Miyomların boyutu ve yeri, prosedür tipinin belirlenmesinde rol oynayacaktır, genellikle 12 cm'den küçük miyomlar laparoskopik olarak çıkarılabilir, ancak bundan daha büyük olan bireysel koşullara bağlı olacaktır.

Yaş ayrıca laparoskopik olarak çıkarma olasılığını da etkileyebilir. 50 yaşın üzerindeki hastalar, miyomlarda kanserli değişiklik riskinin daha yüksek olması nedeniyle laparoskopik miyom çıkarılması için uygun değildir.

Deneyimli bir cerrahın laparoskopik miyomektomi yapması durumunda gebelik açısından iyi sonuç ve son derece düşük başarısızlık oranı ile güvenli bir teknik olarak kabul edilebileceğini söyleyebiliriz. 

 

Sağlıklı günler dilerim.

Prof. Dr. Hüseyin Cengiz

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

www.huseyincengiz.com

www.instagram.com/prof.dr.huseyincengiz/

www.youtube.com/channel/UCsX8pYySL3EneJx9aRPyW5A/featured