Sezaryen sırasında miyom ameliyatı yapılır mı?

Uterin leiomyomata (miyomlar) kadınlarda en sık görülen pelvik tümördür. Kadınlar gebe kalmayı planladıklarında ve miyomları klinik olarak önemliyse ve anormal uterin kanamaya veya bası semptomlarına neden oluyorsa, genellikle bu miyomları gebe kalmadan önce çıkarmak en uygunudur.

Teknolojideki gelişmeler, kadınlara aşırı kan kaybı ve histerektomi dahil olmak üzere düşük ameliyat komplikasyon oranı ve sonraki hamilelik sırasında ciddi yapışıklık ve rahim yırtılması dahil olmak üzere düşük komplikasyon oranı ile laparoskopik veya robot yardımlı miyom ameliyatı seçeneği sunmaktadır. Bununla birlikte, birçok kadın klinik olarak önemli miyomları olduğu halde hamile kalır ve bu kadınların tahminen en az üçte biri sezaryenle doğum yapacaktır.

Sezaryen doğum sırasında miyom ameliyatı gerçekleştirmenin göreceli yararları ve riskleri vardır. Buna sezaryen miyomektomisi denir. Sezaryen miyomektomi, özenle seçilmiş kadınlara bir ameliyatta aynı seansta hem sezaryen doğum hem de miyomektomi yapma fırsatı sunar, böylece ikinci bir büyük ameliyattan kaçınılmış olur. Son 60 yılda sezeryan sırasında miyom ameliyatı aleyhine bir duruş vardı. Ancak son zamanlarda, özellikle kıta Avrupası ve Asya'da uzman görüşü değişti ve sezaryen miyomektomi artık saplı miyomların çıkarılması, büyük soliter subserozal miyomların çıkarılması önerilmeye başlandı. Biz de bu akıma uyduk ve son 10 yılda uygun olan tüm hastalarda; sezeryan sırasında miyom ameliyatı yapmaktayız. Son 10 yılda yayınlanan geniş vaka serileri, sınırlı klinik durumlarda, sezaryen sırasında miyom ameliyatının, yararın riskten ağır basabileceği uygun bir cerrahi seçenek olduğunu bildirmektedir. Bir saplı miyomu çıkarmanın cerrahi riski düşüktür. Bu, birçok hastayı myomektomi yapmak için ikinci bir büyük operasyondan kurtaracaktır. 

Miyomu olan kadınlarda sezaryen doğum ve miyomektominin komplikasyonları ile tek başına sezaryen doğumun karşılaştırılmasıyla ilgili kanıtlar vaka serileri ile sınırlıdır. Uygulamaya rehberlik edecek rapor edilmiş kontrollü klinik çalışma yoktur. Keşifler ve yeni veriler tıp pratiğindeki ilerlemelere rehberlik ediyor. Yeni veriler dikkatlice seçilmiş vakalarda sezaryen miyomektomisinin kabul edilebilir bir operasyon olduğunu göstermektedir. 

 

Prof. Dr. Hüseyin Cengiz

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

www.huseyincengiz.com

www.instagram.com/prof.dr.huseyincengiz/

www.youtube.com/channel/UCsX8pYySL3EneJx9aRPyW5A/featured