Doğum haritamızda Ay kısaca duygularımız ve ihtiyaçlarımızla ilgili bilgi verir; bulunduğu burç ihtiyaçlarımızı, bulunduğu ev ise bu ihtiyaçlarımızı hayatımızın hangi alanları vasıtası ile giderdiğimizi gösterir. İşte Ay’ın Güneş ile olan irtibatı da bizim bu ihtiyaçlarımızı, arzularımızı ortaya koymak adına nasıl mücadele ettiğimizi bize gösterir.

Ay Fazları ile Güneş ile Ay’ın birbirlerine göre olan konumları belirlenir. Ay fazlarının günlük hayatımıza etkileri olduğu gibi; kişinin doğduğu andaki Ay fazı da kişinin hayattaki mücadelesinin nasıl olduğu hakkında bilgiler vermektedir.

Ay fazları seçimsel astroloji için de önemli bir seçim kıstasıdır. Başarılı kariyer hayatında iki kere Nobel’e aday gösterilen ünlü psikiyatrist, jinekolog ve astrolog Dr. Eugene Jonas yaptığı araştırmalarla kadınların bir aylık döngü içerisinde hamile kalma olasılıklarının en yoğun olduğu zamanı astrolojik olmaya bulmaya çalışmıştır. Çalışmaları sonucunda kadının doğum anındaki Ay ile Güneş arasındaki derecesel mesafenin kadının hamile kalma olasılığının en fazla olduğu zaman olduğunu keşfetmiş ve bu yöntem başarılı sonuçlar (tabii ki yumurtlama dönemi gibi diğer etmenlerin de uygun olması koşulu ile) vermiştir. Bu yöntemde örneğin kişinin doğum anında Ay ile Güneş arasında 144° uzaklık varsa, her ay bu uzaklığın oluştuğu gün ve saat hamile kalma şansının en fazla olduğu zaman olarak tespit edilir.

Faydalı olduğunu düşündüğüm bu bilgilerden sonra kişinin doğum anındaki Ay fazının etkilerine bakalım;

Yeni Ay Fazı: Ay’ın gökyüzünde belirgin olmadığı bu faz başlangıçlarla ilgilidir ve Koç burcuna benzer bir enerjidedir. Henüz doğum çok yeni olduğu için hayatta kalma mücadelesi ile birlikte savunmasızlık da fark edilebilir. Burada yeni bir başlangıç söz konusu olduğundan bu fazda doğan kişilerde girişkenlik, cesaret göze çarpar. Fakat savunmasız ve aceleci yapıları gereği başladıkları işlerin sonunu getirmekte zorlanabilirler. Sübjektif olabilirler ve olumsuzlukları görmekte zorlanırlar.

Hilâl Fazı: Ay’ın gökyüzünde büyümekte olduğu ve ışığını ince bir çizgi halinde bize gösterdiği bu faz Boğa ve İkizler burcu enerjisindedir. Bu fazda doğan kişiler daha sağlam adımlar atma gayretinde olurlar. Yeni adımlarını atarken Yeni Ay fazında doğan birine göre çok daha temkinli olurlar. Bu güvenlik ihtiyaçları sebebiyle kararsızlıklar yaşayabilirler. Aynı anda birden fazla alana ilgi duydukları için hedeflerini belirlerken kararsızlıkları olur. Kendilerini ispat etme çabasında ısrarcı ve inatçı yapıdadırlar.

İlkdördün Fazı: Ay büyümeye devam ederken bu fazda Yengeç ve Aslan burcu enerjisi dikkat çekicidir. Bu kişilerin asıl amacı değişimle birlikte ilerlemektir, her yolu denemeden vazgeçmezler ve bazen kriz seviyesinde mücadele edebilirler. Kısıtlamalardan kurtulma gayretinde olurlar. Bazen aşırı hırslı da olabilirler. Erken yaşlarında ailelerinden ayrılabilecekleri gibi onlara karşı isyankâr da olabilirler. Amaçları net olacağı için başarılı olma ihtimalleri de yüksektir.

Büyüyen Ay Fazı: Başak burcu enerjisindeki bu fazda doğan kişilerde kişisel gelişimlerine çok fazla önem verdikleri gözlemlenebilir. İlişkilerinde sabırlıdırlar. Gelişme ve ilerleme arzusunda olurlar ve bunu yaparken çevrelerinin desteğini de alma çabaları olabilir. Hedefleri konusunda objektif ve net olurlar. Kendileri için en büyük eleştiriyi yine kendileri yapar ve hatalarından ders çıkarırlar. Her zaman bir amaçları olur ve onun uğruna mücadele ederler.

Dolunay Fazı: Ay ile Güneş’in birbirlerinin tam karşısında oldukları bu fazda Ay en büyük halindedir. Yeni Ay fazında ekilen tohum artık büyümüştür. Terazi burcu enerjisindedir.  Bu fazda doğan kişiler uyumlu olma çabası içerisinde olabilecekleri için kendilerini diğer insanlardan geri planda tutma ihtimalleri vardır. Gereksiz işlerden ziyade üretken olabilecekleri, işlevsel alanlara yönelirler.  Sezgileri ve yaratıcılıkları güçlü olur. İnsanlar ile ilişkilerine çok önem verdikleri için kendileri ile diğerleri arasındaki önem dengesini kurmakta zorlanabilirler. Cömerttirler ve aşırı özgüvenleri sebebiyle orta noktayı bulmakta sorun yaşayabilirler.

Küçülen Ay Fazı: Artık Ay’ın en büyük halinden yeniden Yeni Ay fazına doğru küçülmeye başladığı bu fazda Akrep ve Yay burcu enerjileri hâkimdir. Büyüyen tohum artık hayatta öğrendiklerini paylaşma safhasına geçmiştir. Kendi felsefesini, sesini, mücadelesini duyurma çabası göz çarpar. Bu sebeple bu fazda doğanlar özellikle düşünceye dayalı işlerde başarılı olabilirler. İletişim yetenekleri iyidir. İnsanları bilgilendirme amacı olan ve sosyal ilişkilerini önemseyen bir yapıdadırlar. Bulundukları gruplarda sözcü görevinde olabilirler.

Son Dördün Fazı: Oğlak ve Kova burcu enerjisinin hâkim olduğu bu fazda sosyallik devam etmektedir. Kişi ideolojileri uğruna savaş verebilir. Bu kişiler kendileri harekete geçmeseler de diğer insanları harekete geçirebilme yetenekleri olur. Uç noktada diktatör tavırlar gözlenebilir.  Toplumun saygısını kazanma ve statü sahibi olma istekleri vardır. Kendilerini felsefi düşünceleri ile ortaya koyarlar ve düşüncelerinde kolay değişime gidemeyebilirler. Sorumluluk duyguları çok güçlüdür ve olaylara kötümser yaklaşma eğiliminde olurlar.

Balsamik Faz: Bu faz sonrası yeniden Yeni Ay fazı başlayacağı için bu faz değişim ve dönüşüm ile ilgilidir. Balık burcu enerjisindedir. Bu fazda doğan kişiler hayatlarında sıklıkla ve önemli değişim ve dönüşümler yaşayabilirler. Öngörüleri çok kuvvetlidir. Her şeyi isyan etmeden kabullenme halindedirler. Maddeden ziyade ruhsal konular ile ilgili olurlar. Diğer insanları da bu psişik bakış açıları ile aydınlatma isteğinde olabilirler. Olumsuz yönden kendilerine güvenleri az olabilir ve fazla kabullenici oldukları için sorun yaratan konularda bile değişime yanaşmayabilirler.

Astrolog Esra Kocasoy

Instagram: @kocasoyesra