Ay’ın gökyüzündeki diğer gök cisimlerinden önemli bir farkı var; diğerlerinin aksine Ay bizim etrafımızda dönüyor. Güneş’ten aldığı ışınları bize iletiyor yani bizi besliyor, fakat sabit değil ve çabuk değişiyor. Güneş’in verdiği yaşamsal enerjilerin yeryüzüne yansımasında oynadığı önemli rol gibi, haritamızdaki Ay da bizim kişisel yaşamlarımızdaki arzularımız, ihtiyaçlarımız ve gün içindeki zihinsel ve duygusal faaliyetlerimizde çok etkilidir.

Ay büyütme ve besleme ile ilgili olduğu için kişinin doğup büyüdüğü aile ve bu dönemde içinde bulunduğu ortam ve tabi ki onu doğurup, besleyen annesi hakkında da bize bilgiler verir. Bu açıdan bakıldığında kişinin çocukluğunda maruz kaldığı koşulların onu o yapan en büyük etkilerden biri olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bu etkileri daha iyi anlamak için Ay’ın burçlardaki yerleşimine göre geçmişe bir ışık tutalım.

Ay-Koç: Bu yerleşimde kişi çocukluğunda annesi tarafından özgüvenli ve bağımsız olması yönündeki teşvik edilmiştir. Annesi çocukların devamlı yenilenen doğal ihtiyaçlarının içinde kendine ayıracak zamanı bulamamasından ötürü sabırsızdır. Bu şartlarda yetişen kişide kendi ihtiyaçlarını başkalarının karşılayamayacağı düşüncesi hâkim olacağından kendi duygusal ihtiyaçlarına ve diğer insanlara karşı duyarsız olabilir.

Ay-Boğa: Kişinin annesi ihtiyaç duyduğu her anında yanında olan, çocuklarına sevgi ve şefkat gösteren bir annedir. Tutarlı ve kendi yaşamındaki olumsuzlukları çocuklarına yansıtmayan bir annenin kanatları altında büyüyen çocuk yetişkinliğinde duygusal olarak karşısındaki insanlara güven veren bir birey olacaktır.

Ay-İkizler: Kişinin annesi çocukları üzerinde otorite kurmakta zorlanan, konsantrasyonu zayıf, ev işlerinden sıkılan ve fakat çocukları ile olan iletişimine çok önem veren bir annedir. Bu şartlara yetişen çocuk da yetişkinliğinde duygulardan çok iletişime önem veren, hatta duyguları pek de ciddiye almayan bir yapıda olabilir.

Ay-Yengeç: Bu yerleşimde anne çocuklarına aşırı düşkün, kendini çocuklarına adamış bir annedir ve kendi ihtiyaçlarından çok yuvasının huzuru ile ilgilidir. Bu sevgi çemberinde yetişmiş çocuk da aşırı ilgi beklentisi olabilir. Empati yeteneği gelişmiştir ve karşısındaki insanları sahiplenici bir yapıda olur. Mantığına hiç yer vermeden duyguları ile hareket edebilir.

Ay-Aslan: Bu yerleşimde kişinin annesi otoriter olabilir. Anne; çocuğunun toplum önünde, başarılı ve saygın bir birey olması için mücadele eden, çocuğun başarılarını sergilemekten mutluluk duyan bir anne olabilir. Kişi kendini ortaya koyarsa, sahnede ve iyimser olursa sevilebileceğine, başarılı olabileceğine inanan bir yetişkin olur.

Ay-Başak: Kişinin annesi fazla detaycı, sorgulayan ve eleştiren, evde düzenin kusursuz olmasını bekleyen bir annedir. Evin dağılmasının bile büyük sorun olduğu düşüncesi ile büyüyen çocukta; sevilebilmek için hiç sorun çıkartmamalıyım düşüncesi ve mükemmeliyetçi yaklaşım görülebilir.

Ay-Terazi: Bu yerleşimde anne zevkli, entelektüel ve uzlaşmacı olabilir. Çocuklarının da uyum sağlayarak mutlu olabileceğine inandığı için, onların gerçek duygu ve ihtiyaçlarını fark edememiş olabilir. Bu ortamda yetişen çocuk ileride partnerine çok bağlı, onay almadan karar vermekte zorlanan ve sosyal olarak kabul görmek adına her şeye uyum sağlama çabasında olan bir bireye dönüşebilir.

Ay-Akrep: Bu yerleşimde kişinin annesi şüpheci, kıskanç ve çocuklarını koruma içgüdüsüyle hareket ederken bireyselliklerine de saygı duymaya çabalayan bir anne olabilir. Annenin bildiklerini, gördüğü en ufak bir karşı çıkışta kendisine karşı kullanma ihtimali olduğu düşüncesi ile yetişen çocukta kimseye hiçbir kusurumu açık etmemeliyim düşüncesi yerleşebilir. Çocuk yetişkinliğinde sevdikleri ile her şeyi paylaşan, fakat onları asla kimseyle paylaşamayan bir yapıda olabilir.

Ay-Yay: Anne çocuklarına yakın, dost canlısı, sıcak ve aşırı iyimserdir. Çocuklarının ahlaki değerlere uygun bireyler olmasını isteyen ve onlarla anne-çocuk ilişkisinden çok arkadaşça ilişki kuran biridir. Bu ortamda yetişen çocuk yetişkinliğinde hataları görmezden gelmeye meyilli, kendine özgü bir inanış tarzı olan, bazen patavatsız olabilecek kadar coşkulu bir kişi olabilir.

Ay-Oğlak: Anne çocuklarının çocuksal ihtiyaçlarından çok geleceklerine odaklıdır; katı, metanetli ve mesafeli olurlar. Annenin bu prensipli yapısı çocuğun kendini yeterince sevilmediğini hissetmesine sebep olabilir. Bu yerleşimde kişi çocukluğunda; küçük yaşta bir ebeveynin alması gereken sorumlulukları almasına sebep olabilecek olaylar da yaşamış olabilir. Yetişkinliğinde sevilebilmesi ve değer görmesi için başarılı olması gerektiğini düşünerek duygularını bastırma eğiliminde olabilir.

Ay-Kova: Bu yerleşimde anne sıra dışı, entelektüel ve ne zaman ne yapacağı belli olmayan kişilikte olabilir. Sevgiden çok akla ve bilgiye önem verdiğinden çocuk kendi öz değerinin bilincinde olmadan büyüyebilir. Yetişkinliğinde de bu etkilerin sonucu olarak içsel olarak huzursuz ve kişilerle fazla yakın olmaktan sıkılan, aşırı rasyonel bir yapı ortaya çıkabilir.

Ay-Balık: Kişinin annesi fedakâr ve şefkatlidir. Fakat aynı zamanda; eşinin kendisine davranışlarındaki en ufak bir değişiklikle kurban rolüne bürünen, çocuklarına güçlü bir imaj çizmek yerine yardıma ihtiyacı varmış duygusu verebilen bir annedir. Çocuk mutluluğunun devamı için annesinin de mutlu olması gerektiği duygusu ile büyüyeceği için yetişkinliğinde de duygusal anlamda aşırı hassas, duyguları anlaşılması zor, istikrarsız bir yapıda olabilir.

Astrolog Esra Kocasoy

İnstagram: @kocasoyesra