Yükselen burç yani ASC (Ascendent) noktası doğum haritasında 1. ev girişini gösteren noktadır.

Doğum haritası kişinin doğduğu dakikadaki gökyüzü haritasıdır ve o esnada ASC noktasından yükselen burç da kişinin yükselen burcu sayılır. ASC noktası haritanın giriş noktasıdır; kişinin kendini nasıl ifade ettiği, nasıl ve nelerden motive olduğu, nelerin onu tetiklediği ve harekete geçirdiği, ne şekilde mutlu olduğu nasıl bir hayat arzuladığı gibi kişinin en önemli ve etkin motivasyonları hakkında bilgi verir. Bu sebeple yükselen burcun hangi nitelikte olduğu da harita sahibinin davranışları ve tarzı hakkında çok etkileyicidir.

Öncü, sabit ve değişken olmak üzere üç farklı nitelik vardır. Bu üç niteliğin de kendilerine has özellikleri ile kişinin harekete geçiş tarzına etkileri olur.

Yükselen burcu “öncü” burçlardan olan Koç, Yengeç, Terazi veya Oğlak olan kişiler diğer nitelikteki kişilere göre daha fazla sorumluluk alma eğiliminde olurlar. Girişken bir yapıdadırlar ve yenilik ararlar. Burca göre değişen şekilde şartları değiştirme çabasında olacaktırlar. Öncü burçlar her ne kadar olayları başlatma konusunda başarılı olsalar da devamlılık konusunda sorunlar yaşayabilirler.

Yengeç ve Oğlak burcu dişil burçlar olduğu için öncü niteliğini kullanım tarzları eril olan Koç ve Terazi’den farklıdır. Çünkü dişil burçlar dışarıdan aldıkları etki ile harekete geçerler. Dişil-öncü burçlar şartlarını başkalarının kurduğu alanlarda ilerletme gayretinde olacaklardır. Yengeç burcu öncü karakterini daha çok duygusal konularda ve ortama uyum sağlayarak hayata geçirirken, Oğlak düzenin devamına yönelik değişimi ve şartlarının değişimine katkı şeklinde yaşayacaktır. Yani aslında harekete geçmeye hazırdırlar fakat dışarıdan alacakları bir etki onları harekete geçirecek ve öncü olduğu hareket daha ziyade güvence ihtiyaçları ile ilgili olacaktır.

Yine öncü nitelikte olan, fakat eril olan Koç ve Terazi ise daha aktiftirler ve hareket koşullarını kendileri yaratabilirler. Baskın bir yapıda olabilirler. Yengeç ve Oğlak burcunun aksine etki alan değil, etki eden durumunda olurlar. Dişil burçlardaki güvece ihtiyacı eril burçlarda yerini cesarete bıraktığından her halükarda harekete geçme sebepleri öncelik arayışında olmaları olabilir.

Yükselen burcu “sabit” olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova olan kişiler daha kendilerine dönük yapıdadırlar. Şartlarının ve koşullarının değiştirilmesinden hoşlanmazlar ve bu onların inatçı bir yapı sergilemesine sebep olabilir. Fikirlerini ve düşüncelerinin başkaları tarafından değiştirilmesi zordur ve sabırlıdırlar, kötü yönden bazen fazlasıyla önyargılı olabilirler.

Dişil-sabit olan Boğa ve Akrep burçları özellikle duygusal güvenceleri konusunda değişimi büyük bir tehdit olarak görebilirler. Duygulardan tam olarak emin olmak ve devamlılık onlar için önemlidir. Dışarıdan gelen etkinin değişmesini risk olarak algılayabilirler.

Eril-sabit olan Aslan ve Kova burçları ise kendi oluşturdukları şartlara bağlıdırlar ve başkaları tarafından şartlarına müdahale edilmesinden hoşlanmazlar. Kendi kararlarını vermek ve bu verdikleri kararların kalıcı olması gayretinde olurlar. Özellikle sosyal ortamlarındaki değişiklikten rahatsız olacaklardır.

Değişken nitelikte olan İkizler, Başak, Yay ve Balık burçları karşılaştıkları olaylara göre kendilerini değiştirme gayretinde olurlar. Bazen öncü, bazen de sabit nitelikteki etkileri yaşayabilirler. Yeniliklere karşı direnmek yerine, şartlarla birlikte değişme ve ilerleme yanlısıdırlar.

Dişil-değişken olan Başak ve Balık burçları bu özelliklerini daha kolektife yönelik, insanlara yardım ve hizmet gibi başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için kullanırlar. Çevrelerinden gelen ihtiyaç taleplerini gidermek öncelikli motivasyonları olabilir.

Eril-değişken olan ikizler ve Yay burçları ise değişimi bilgi yönünde kullanırlar. Yeni şeyler öğrenmek, öğretmek ve bilgiyle değişip, ilerlemek onları mutlu eder. Her türlü yeni bilgiye göre yeni bir aksiyon alma becerileri vardır. Başak ve Yay burcuna oranla sabitlikten daha uzaktırlar. Hareket özgürlükleri onlar için önemlidir.

Esra Berberoğlu Kocasoy

İnstagram: @kocasoyesra

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet