İlişkiler Empati nedir?

Empati nedir?

15.01.2018 - 13:28 | Son Güncellenme:

Empati ya da diğer adıyla duygudaşlık; bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum veya davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek anlamına gelir. Kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak olarak da kullanılır.

Empati nedir

Bebekler üzerinde yapılan incelemelere göre empati, yeteneğimiz doğuştan yüksek olmasına karşın uygun şartlarda hızla kaybedilebilen bir yetenektir.
Empati yeteneğini sonradan kazanabilmenin yolu; açık uçlu sorular sormak, yavaş hareket etmek, yorumda bulunmak, hızlı yargılara varmaktan kaçınmak, kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak, geçmişten ders almak, olayları akışına bırakmak, kendimiz ve karşımızdakilerin davranışları için belli sınırlar oluşturmaktır.

Haberin Devamı

Olumlu hedefler için kullanıldığında iş birliği, üretkenlik, refah ve mutluluğu arttıran bu yetenek, kötü hedefler için kullanıldığında manipülasyon şeklini alır.

Empati; bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması anlamına gelir. Empati ile insan ilişkileri gelişir. İnsanlar arasındaki kavgalar azalır hatta zamanla yok olur. Aile içi empati ise, aile bireylerinin karşısındaki insanı kendi yerine koyması anlamına gelir. Bu şekilde bireyler karşındakinin ne tepki vereceğini bilir ve ona göre davranır.

Empatinin üç kuralı

•Bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakmaya çalışması
•Karşısındakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamak ve hissetmek
•Karşısındaki kişiyi anladığını o kişiye ifade etmek

Haberin Devamı

Parapsikolojide Empati

Empati, birbirlerine manevi açıdan bağlı iki canlı arasında duygu ve ruhsal hallerin aktarılması fenomenine ve bu psişik irtibata parapsikolojide verilen tanımdır. Kimilerine göre telepatik bir irtibat şekli olarak sayılmaktaysa da telepatiden farkı, tanımından da anlaşıldığı gibiempatide düşünce ve imaj aktarımının gerçekleşmemesidir.

Örneğin; aralarında empati bulunan iki kişiden biri bir bedensel rahatsızlıktan acı çekerken diğer kişinin bedeninin de aynı bölgesinde acı duyduğu fark edilmiştir.
Gözlem ve deneyler empati halinin anne ile çocuklar arasında ve ikizler arasında daha sıklıkla gerçekleştiğini göstermiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, empati halinin özellikle ebeveyn ile yavrular arasında gerçekleştiğini ortaya çıkarmaktadır.

Örneğin; bir deneyde, yavrularından kilometrelerce uzağa götürülen bir anne tavşanın, yavruları öldürüldüğünde acı acı bağırdığı gözlemlenmiştir. Empati terimi, Latince'deki "iç, içine, içinde" anlamına gelen "em" öneki ile Grekçe'deduygu, acı, ıstırap, algılama anlamına gelen "patheia" sözcüğünden türetilmiştir.

Yazarlar