Fiziksel aktivitede yeni normale dönüş!

COVİD-19 enfeksiyonu, spesifik tıbbi müdahalelerin olmaması, hızlı bulaşma oranı ve önemli ölçüde yüksek bulaşma sayıları ile sonuçlanmasının yanı sıra, bireylerin sosyal etkileşimlerini önleyerek hastalığın yayılmasını engellemek adına evde kalmaları gerektiğinin bilimsel olarak önerilmesine yol açtı.

Açıklanan önlemlerle birlikte ofisten çalışma şeklinden ev tipi masa başı çalışmalarına geçilmiş yada birçok şirket çalışmalarına ara vermiştir. Hareketin kısıtlanması, olağan rutinin kaybı ve başkalarıyla sosyal ve fiziksel temasın azalması sıklıkla can sıkıntısına, hayal kırıklığına ve izole edilmişlik hissine neden olduğu söylenmiştir Bu olumsuz sonuçlar içerisinde özellikle hareketin kısıtlanması ile beraber gelen fiziksel inaktivitenin zararlı etkileri omurga problemlerini de beraberinde getirdi.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma inaktivitedeki artışı gözler önüne seriyor

Amerikan şirketi olan Fitbit Inc., karantina sürecinde 30 milyon kullanıcının fiziksel aktivite verilerini paylaştı. Paylaşılan bu veriler neredeyse tüm ülkelerde geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ortalama adım sayılarında (% 7 ile % 38 arasında değişmektedir) önemli oranda bir azalma olduğunu ortaya koymuştur. Bu ön kanıtlar, karantinanın, fiziksel aktivite seviyelerinde önemli bir düşüşe neden olabileceğini düşündürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı, "Türkiye Sağlık Araştırması" sonuçlarına göre geçen yıl 15 yaş ve üstü bireylerde en çok görülen hastalık türleri sırasıyla yüzde 29,7 ile bel ve yüzde 20,5 ile boyun bölgesi problemleri oldu. Bu dönemde en çok görülen sağlık sorunları arasında ise omurga rahatsızlıkları dikkat çekiyor. Özellikle ofislerin evlere taşınması ile hareketsiz yaşamın yüksek olduğu süreçte bel, boyun ve sırt ağrıları en sık görülen sorunlar olarak karşımıza çıkıyor

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Dünyada her yıl travmatik ve travmatik olmayan omurga sakatlanmaları 600 000 e ulaştığını düşünürsek bu dönem sonrası fiziksel aktivite azlığına bağlı olarak mekanik omurga sakatlanmaları yukarı doğru ivmeleneceği öngörülebilir.

Omurgamız neden bu kadar önemli?

Omurgamıza yakından inceleyecek olursak başımız ile bacaklar arasında uzanan ve vücut ağırlığımızın üçte ikisini taşıyan bir köprü gibidir. Omurgamız, omur denilen 23 tanesi hareketli toplam 33 kemikten oluşur. Bu kemikler birbirlerine bağ dokusu, eklemler ve disk dediğimiz yastıkçıklarla bağlanır. Aynı zamanda hareketleri sağlayan ve omurların her birine bağlanan güçlü omurga çevresi kaslarımız vardır.

Ayrıca omurgamızın sinir sistemimiz ile direkt bağlantı halindedir Sinir sistemi beyinden başlar ve vücuda dağılmadan önce omurgadan geçer. Bu iletişim ağı, uyku, sindirim ve bağışıklık sistemi, fiziksel koordinasyon sağlama gibi fonksiyonları kontrol eder hareketsiz kaldığımız bu günlerde omurgamız yapısal olarak bozulduğu için sinir sistemimizde zamanla olumsuz olarak etkilendi.

Omurga sağlığımızı nasıl koruruz?

Yapılan çalışmalar bize egzersizin fizyolojik olarak vücutta ağrı kesici özelliği olan endorfin hormonu arttırdığı ve düzenli yapıldığında eklem sıvılarında artış meydana getirdiğini gösterdi. Hareketsiz kaldığımız bu günlerde eklemlerin yeteri kadar hareket etmediğini varsayarsak fiziksel aktivitemizi belli rutine koymamız bizim için olmazsa olmazımız. Medikal açıdan bu egzersizleri yapmak zorunda olan bireylere kişiye özel program vermeyi öneriyoruz. Çünkü her egzersiz her birey için uygun olmayabiliyor .

Yeni normale dönüşte hareket etmek gerek!

Pandemi dönemi içerisinde aslında hepimiz hiç alışık olmadığımız yeni normaller edinmeye başladık. Bu dönemde spor salonlarının hatta açık alanların bile kısıtlandığını düşünürsek hareket etmek için evimizi kullanmak zorunda kaldığımız bir gerçekle karşı karşıyayız .

Hareketsiz olmaktansa, evde kalma süresi uzun olan kişilerin ev içerisinde hareketliliklerini arttırmaları oldukça önemli. Ayrıca imkanı olan bireylerin kişiye özel profesyonel online egzersiz programlarını tercih etmeleri bu dönemi minimum mekanik problemle atlatmalarını sağlayacaktır. Omurga sağlığı için hareketlilikle birlikte duruş bozukluklarını engellemek, dik durmaya alışmak, bunun için kendi kendimizi motive etmek önemli

Sosyal uzaklaşma ve karantina sürecinde bireylerin fiziksel aktivite durumlarını belirlemek, hükümetlerin ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının bireylerin fiziksel olarak aktif kalmasına, evde kalma süreçlerinde egzersiz yapmaya başlamalarına ve sürdürmelerini sağlamalarına yönelik önerilerde bulunmaları açısından önemlidir Kayropraktik Omurga Sağlığı Derneği olarak bizler de Dünya omurga sağlığı gününde yeni normale dönerken sizleri hareket etmeye omurganızı korumaya davet ediyoruz.

Kaynak:

https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-covid-19-pandemisi-ve-ruh-beden-iliskisi-88818.html

Cucinotta D, Vanelli M. WHO declares COVID-19 a pandemic. Acta Biomed 2020;91:157–160.

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1166177