TME SENDROMU KAYROPRAKTİK TEDAVİSİ

Çenemizi kafatasına bağlayan ve ağzımızı açıp kapatmamızı sağlayan eklem, temporomandibular eklemdir. Bu bölgedeki kaslar veya eklem ile ilgili problemlerimiz olduğunda, temporomandibular eklemi fonksiyon bozukluğu (TME) olarak adlandırılır.

Bu bozukluk çenenin bir veya her iki tarafında ağrı ve sertlik ile karakterizedir. Çene ayrıca kapalı veya açık bir konumda kilitlenebilir veya sıkışabilir. Hastalar ayrıca çiğneme, esneme ya da ağızlarını kapatırken ya da açarken çene içinde haşhaş, tıklatma sesi fark edebilir. Ayrıca şişme hissi de yaşayabilirler.

TME'nin tam olarak sebebi bilinmemektedir. Ancak, Üst servikal sendrom ve boyunla ilgili travmatik durumların sebep olduğu düşünülmektedir.

TME'nin sebepleri

Çene artrit

Dişlerin taşlanması

Çene yapışmasına neden olan stres

Çenenin ve çenenin topu arasında bulunan diskin veya yumuşak yastığın hareketi

Temporomandibular Eklem Bozukluğu için kayropraktik tedavi

Boyundaki ilk kemik, Atlas ya da C1 olarak adlandırılır ve baş ile boyun bölgesinin birleştiği yerde yüzük şeklinde bir yapıdır. İkinci kemik ise C2 ya da Axis olarak adlandırılır ve Atlas’ın hemen altında bulunur. Atlas ve Axis ise beraber “Üst Servikal Omurga” olarak adlandırılır.

Son yapılan çalışmalarla üst servikal bozukluğu olan bireylerde çene problemlerinin daha sık rastlandığı görülmüştür. Yapılan çalışmalarda üst servikal kayropraktik müdahale sonrasından çenede ortaya çıkan ağrı şişlik ve hassasiyet gibi şikayetlerde azalmalar meydana geldiği bildirilmiştir.