2017 yılında 28 kişi (16 kadın, 12 erkek) üzerinde yapılmış bir çalışma.

Çalışmaya katılan bireylerin yutkunmaya dair hiç bir bozukluğu yok.

Katılımcıların yaş ortalaması 30-50 arasında değişmekte.

Çalışma; boyun pozisyonları değiştirilerek oluşan boyun kasları gerginlikleri ve yutkunmada kullanılan eklem-kas fonksiyonları videoflorografik ölçüm yapılarak değerlendirilmiş.

Sonuç; boyun mekaniğindeki değişim ve boyun kaslarında ki artan gerginlik yutkunma refleksini olumsuz olarak etkilemiş.

Yorum

Hastalarım her zaman bilirler ve her zaman söylerim; Vücut bir bütündür. Her hastalık bütüncül bir pencerede değerlendirilmelidir. Duruş bozukluğu başta olmak üzere mekaniği bozulmuş boyun yapısı ve boyun kaslarında ki gerginlik ‘ Yutkunma Refleksinizi ‘ dahi etkilemekte

Referans

PMCID: PMC5685148

PMID: 29184396