MİGREN NEDİR?

Migren toplumlarda sıkça görünmeye başlayan en yaygın ve kişiyi yaşam kalitesi olarak en zayıflatıcı nörolojik bozukluklardan biridir. Bununla birlikte farmakolojik(ilaç) tedavilerin etkinliği

yetersiz kaldığı durumlarda fizyoterapi ve ilaç ışı dışı metotlarda gıda destek takviyelerinin kullanımı etkinliğe sahip olabilir.

MİGREN İYİLEŞİR Mİ?

Migren hastalığında alternatif yaklaşımlara klinik uygulamalar ve başarı yönünden güçlü bir ihtiyaç vardır. Bu başarı migren problemlerinde hem akut hem de önleyici tedavi için gereklidir. Kişilerin ilaç kullanımında istekli olmaması veya yan etkiler görüyor olması vitamin destek kullanımı oranını arttırmaktadır.

Klinisyenlerin son dönemde yaptığı iğnesiz ve ilaçsız tedavilerde migren probleminden kurtulmak umut verici olmuştur. Çok sayıda akademik çalışma da bunu desteklemektedir.

Bu yazımızın amacı; migren hastalığının iyileştirilmesinde en yeni ve kanıta dayalı çalışmaları sizlerle paylaşmak ve migren ile mücadele de kişinin yaşam kalitesine daha fazla katkı sunmaktır.

MİGREN TEDAVİSİNDE HANGİ VİTAMİNLER ETKİLİDİR?

Vitamin ve mineral destekleri, tıbbi veya sağlıklı yaşamda kişiye destek sağlayan gıda veya diyet takviyeleri olarak tanımlanır. Genel popülasyonda kullanımları giderek daha popüler hale gelmektedir. Kronik hastalıkların tedavisinde Dünya’da ve ülkemizde son dönemlerde göstermiş oldukları başarılı sonuçlar sayesinde hastaların ve sağlıklı bireylerin oldukça başvurduğu bir alan olmuştur. Migren hastalarının da bu tür farmakolojik(ilaç) olmayan tedavi desteklerini kullanımı artmaktadır ve çalışmalarda göstermektedir ki büyük ölçüde migren probmlemlerinde katkı sağlamaktadır.

BİLİMSEL KANITLARLA MİGREN TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR GIDA DESTEK TAKVİYELERİ

Migrenin önlenmesinde ve ya migren ataklarının kontrolünde ve tedavisinde bazı kanıtlarca gösterilen ve en yaygın kullanılan gıda destek takviyeleri;

-Riboflavin (vitamin B2),

-Ko-Enzim Q10 (CoQ10),

-Magnezyum,

-Butterbur kökü ekstresi – Kabalak Bitkisi (Petasites hybridus)

-Feverfew – Papatya ailesinden ateş böceği bitkisi (Tanacetum parthenium)

RİBOFLAVİN (VİTAMİN B2)

Çalışmada Riboflavin (B2) vitamini 98 migren hastası üzerinde günlük 400 mg olarak 1 ay boyunca kullanılmış ve migren ataklarında, süresinde ve ağrı sıklığında anlamlı azalma sağlanmıştır. Kayda değer herhangi bir yan etki gözlemlenmemiştir. Burada bilinmesi gereken vitamin B2 kullanımının metot ve yaklaşımsal biçimi etki mekanizmasını değiştirebilmektedir. Mutlaka ilgili sağlık uzmanı ile ilerlemelidir.

MAGNEZYUM

Günlük 600 mg Magnezyum kullanımı tek başına migren atakları gün sayısını değiştirememiş ancak migren atağı sırasında açığa çıkan ağrı şiddetini azaltmıştır.

KO-ENZİM Q10

Ko-Enzim Q10 enerji metabolizmasının işlevi için hücresel destek konusunda her zaman önemli ve destekleyicidir.

BUTTERBUR KÖKÜ EKSTRESİ (PETASİTES HYBRİDUS)

Petasites hybridus veya butterbur kökü; migrenin önlenmesinde bir miktar etkinlik gösteren bitkisel bir özdür.

Adı, büyüklüklerinden dolayı başlangıçta tereyağı sarmak için kullanılan bitkinin yapraklarından gelir. Tablet formunda kullanılan butterbur kökü ekstraktı Petadolex olarak adlandırılır ve Almanya'da üretilir.

Son yıllarda butterbur kullanımı ile olası karaciğer toksisitesi ile ilgili bazı güvenlik endişeleri olmuştur. Bu bitki kullanımıyla alakalı bugüne kadar migrende toplamda iki plasebo kontrollü çalışma yapılmıştır. Günlük 75 mg doz ile migren atak sıklığında önemli bir azalma görülürken, daha düşük doz için herhangi bir etki görülmemiştir.

Butterbur; etkili görünmektedir ancak güvenlik endişeleri şu anda önleyici bir tedavi olarak önerilemeyeceği anlamına gelmektedir. Kesinlikle ilgili hekiminizin tavsiyesi doğrultusunda ilerlenmelidir.

FEVERFEW KÖKÜ EKSTRESİ (TANACETUM PARTHENİUM)

Tanacetum parthenium ve ya feverfew, migrende koruyucu etkisini anlamak için çalışılmıştır ancak tek başına sonuçları hala ikna edici değildir ve düşük kalitede kanıtlara sahiptir.

Bu sonuca rağmen 170 migren hastası üzerinde yürütülen büyük bir randomize kontrollü çalışmanın sonucuna göre günlük 6.25 mg ateşli ot özü ekstresinin kullanılması bu hastaların migren ataklarında azalma göstermiştir. Daha fazla bu konuda çalışmaya ihtiyaç vardır.

Bu yazı akademik referanslar kaynak alınarak bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Teşhis ve tedavi için mutlaka hekiminize danışın.

Sağlıklı günler.

Saygılarımla.

Uzm. Fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin