Anlaşılma ihtiyacımız

Her insan anlaşılmak ister. Anlaşılmak temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Karşılanmayan ihtiyaçlar ise kişide strese sebep olur. Birey anlaşılmadığını düşünüyorsa kendini yalnız hisseder, kabul edilmediğine inanır.

Her insanda duygu ve düşüncelerini diğer insanlara anlatma isteği bulunur.

Birey, mutluluğunun, acılarının ve hislerinin yakınları tarafından anlaşılmasını ister.

Kişinin, çevresi tarafından anlaşılma ihtiyacı, dünyaya geldiği zaman başlar. Ağladığında duyulmak ister, annesiyle temas ettirildiğinde ise anlaşıldığını ve kabul edildiğini hisseder. Böylece kişinin kendisiyle ilgili olumlu ya da olumsuz algıları biçimlenmeye başlar.

Çocukluk döneminde ailesi tarafından reddedildiğinde, ihtiyaçları önemsenmediğinde, ne istediği anlaşılmadığında bireyin kendisine karşı olumsuz duyguları oluşur. Kendini değersiz, yetersiz hisseder ve sevilmediğini düşünür.

Yetişkinliğinde de bu eksiklik hissi devam eder.

İhtiyaçları önemsenen çocuklar ise değerli ve sevilebilir olduğunu düşünür.

Birçok psikolojik sorunun arkasında anlaşılmama düşüncesi vardır. Kişi anlaşılmadığını fark ettikçe ait olma hissi azalır ve kendine güven sorunu yaşar.

Anlaşılmak bireyin yalnız olmadığını hissettirir.

Anlaşılmama sonrasında kabul görmeme durumu oluşur. Anlaşılmayan birey kendini kabul ettirebilmenin yollarını aramaya başlar. Bu süreçte kabul edilmeyi beklemek yorucudur.

Kabul gören insanlar yaşamda daha güçlü hisseder.

Anlaşılmayan kişi bilinç ve bilinç altı düzeyde strese girer.

Anlaşılmama sonucunda kişi kendisiyle ilgili kabul edilme düzeyine geçemediği için başkalarını anlamayı da tam olarak istememektedir.

Anlaşılmanın koşullarından biri açık bir şekilde iletişim kurmaktır. İsteklerimizi karşımızdakine net olarak belirttiğimizde anlaşılmamız kolay olur.

Birey anlaşılmadığını hissettiği her durumda davranışları değişiyorsa, aşırı tepkiler veriyorsa çocukluğundan ya da geçmişinden gelen bir olaydan dolayı da olabilir. Bu olay ya da durum hipnoterapi - psikoterapi ile bilinç altı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu
bilgi@yaseminaydogdu.com.tr