Belirsizlik Korkusu

Zihnimiz belirsizliğe karşı, korku ile yaklaşır, bu da panik oluşturur. Korku, doğru karar vermeyi engeller.

Kişinin hayatında ne olacağını bilememesi veya ne yapacağını bilememesi durumlarındaki ortaya çıkan sorun belirsizlik korkusudur.

Netleşmeyen durumlar bıkkınlık ve ruhsal yorgunluğa sebep olur.

Belirsizlikler kaygıya, depresyona, strese veya tükenmişliğe sebep olabilir.

Belirsizliğin oluşturduğu tedirginlik mutluluğa engel olur.

Kişi, hayatını kontrol edebilmek için gelecekte ne olacağını bilme isteği içindedir. Böylelikle duruma hazırlıklı olacaktır.

Bazı kişiler belirsizliğe katlanamaz.

Belirsizlikten rahatsızlık duyan birey bu durumu bu durumu çözmek için harekete geçecektir. Örneğin iş görüşmesine gittikten sonra sonucu bekleme sürecindeki belirsizlikten rahatsızlık duyabilir, iş yerinden haber beklemek yerine onları arayabilir.

Belirsizlik hisseden kişi doğru olduğunu düşündüğü bilgiyi arayarak belirsiz durumu ortadan kaldırmaya çalışır.

Öğrencinin okulu bitirip bitiremeyeceği, mezun olunca ise iş durumu belirsizdir.

Geleceğin net olmaması öğrenciyi rahatsız edebilir.

Bazı kişiler önceden anlaşılamayan durumların tehdit edici olduğunu düşünür.

Mükemmeliyetçi ve kaygılı kişilerin belirsizliğe tahammülü azdır.

Belirsizlik, yaşamının her dakikasını kendi kontrolü altında tutmak isteyen kişiler için rahatsız edicidir ve stres sebebidir.

Belirsizlik korkusu yaşayan kişide, korkunun hangi nedenle meydana geldiğinin belirlenmesi, sebep sonuç ilişkisinin kurulması gereklidir.

Bu korku, olumsuz gelişmeler, geçmiş yaşantılar ya da beklentilerin gerçekleşmemesi sonrası oluşabilir.

Hipnoterapi - psikoterapi ile bireyin çocukluğunda ya da geçmişinde belirsizlik korkusuna neden olan olaylar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

yaseminaydogdu@ymail.com