Boyun eğicilik davranışı gösteren birey kendini insanların taleplerini karşılamak mecburiyetinde hisseder. Kendi ihtiyaçlarını söyleyemez. İyilikseverdir. Haklarına saygı gösterilmesini belirtmekte zorluk çeker.

Reddedilme konusunda hassastır. İlişkilerde reddedileceğini, kaybedeceğini, sıkıntıya gireceğini düşünenler boyun eğme davranışı gösterirler.

Otoritenin kurallarına göre davranırlar. Kendi isteklerini değerli görmezler. Sürekli onaylanmak isterler. Başkalarına sınır çizemezler.

Diğer kişilerin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından daha fazla önemserler. İnsanları memnun etmek için uğraşırlar. Kişileri kırmamak, incitmemek için çaba gösterirler.

İnsanlar ona hoşlanmadığı davranışlarda bulunduğunda bile onlara davranışlarını değiştirmelerini söylemekte zorlanır. Çatışmaları önlemeye çalışır. Uzlaşmacı ve uyumludur. Öfkesini göstermede güçlük çeker.

Terk edilmemek için kontrolü diğer kişilere bırakır. Kontrol başkalarında olduğunda daha rahat hisseder.

Boyun eğme davranışı kişinin kendine güvenini azaltır.

Boyun eğiciliğin kökeninde, çocukluk sürecinde bireyin anne babasının onun isteklerinin önemsiz olduğu izlenimini vermesi ve çocuğun kendi ihtiyaçlarını belirttiği zaman, ailenin ona öfkeli davranması olabiliyor.

Otoriter, baskıcı ve aşırı koruyucu ebeveyn tutumları da boyun eğicilik sorununa neden olabilir.

Boyun eğme davranışının rahatsız edici olduğu durumlarda destek almak gereklidir.

Hipnoterapi - psikoterapi ile bireyin boyun eğmesine neden olan olaylar ve durumlar bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

yaseminaydogdu@ymail.com