Sorumluluktan korkmak

Sorumluluk, bireyin üzerine düşen görevi gerçekleştirmesi ve diğer insanların haklarına ve kararlarına saygılı olmasıdır.

Kişinin hayatının sonuna kadar süren görev ve zorunlulukları vardır. Önce kendi yaşamına sonra yaşadığı çevreye karşı üstlenmek zorunda olduğu sorumlulukları bulunur.

Sorumluluk duygusu doğuştan gelmez. Öğrenilmesi gereken bir durumdur. Öğrenme bebeklikte başlar, yaşam boyu sürer.

Kişinin kendine, ailesine ya da diğer insanlara karşı yerine getirmesi gereken görevleri yapması, yardımlaşması ve destek olması sorumluluk almaktır.

Sorumluluk duygusu ile özgüven arasında önemli bir bağ bulunur. Sorumluluk duygusu gelişen bir bireyin kendine güveni de vardır.

Ebeveynler ister istemez sorumluluğu büyük çocuğa yükler. Çocukluklarında kardeşlerinin sorumluluğu ve yetişkin olunca bütün evin sorumluluğu genelde büyük olan çocuğa verilir. Çocuk sınıfta başkan olduğunda aldığı sorumluluğu yerine getirebiliyorsa bu konularda sıkıntı yaşamaz.

Sorumluluk alabilmek, kişinin kendini gerçekleştirebilmesiyle yani kendi potansiyelini ve yeteneklerini fark etmesi, bunları geliştirmesi, hayatı tam olarak yaşayarak keyif alması ile ilgilidir.

Sorumluluk alan insanlar bir şeyleri değiştirebilme gücünü de kendilerinde bulurlar. Bu ise bireyin özgüvenini artırır.

Sorumluluk sahibi bireyler toplumun gelişmesine katkıda bulunurlar.

Zorla yüklenen sorumluluklar ise korku, kaygı ve stres oluşturur. Bu durum yetişkinlikte de devam eder. Böylece kişi her sorumluluk aldığında korku ve kaygı hisseder. Çalışma hayatına bile başlayamayabilir. Başlasa bile çalıştığı yerde sorumluluk almaktan korkabilir.

Sorumluluk almak birçok insanı korkutan bir durumdur ve baskı altında hissettirir.

Eleştiri de sorumluluktan korkmaya sebep olur. Bireyin başkaları tarafından eleştirilmesi sonucunda sorumluluktan kaçınma davranışı artabilir.

Sorumluluktan korkan kişinin duygu ve düşünceleri düzenlenirse, eleştirilerden kaçmayıp, bunlardan olumlu etkilenmeyi başarabilir.

Hipnoterapi - psikoterapi ile bireyin çocukluğunda ya da geçmişinde sorumluluk korkusuna sebep olan olaylar ve durumlar ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

bilgi@yaseminaydogdu.com.tr