Söylenenleri Önemsemek

Başkalarının Ne Düşündüğünü Önemsemek

Kişinin, başkalarının onun hakkında ne düşündüğünü önemsemesi, kendini bu görüşlere göre değerlendirmesi onu olumsuz yönde etkiler.

Birey kabul görme isteği nedeniyle her davranışında tedirgin oluyorsa, çevrenin beklentileri ve standartları yüksek ise kimsenin mükemmel olmadığını zihninden çıkarmamalıdır.

Başkalarını etkilemeye çalışmaktansa kendine odaklanmalıdır.

Herkesi memnun edemeyeceğini bilmelidir.

Birey kendisiyle ilgili olumsuz bir düşünceye kapıldığında başkalarının da onun hakkında aynı olumsuzluğu düşündüğüne inanır.

Kişinin kendisine karşı kabullenici olması rahatlatıcıdır. Onu olduğu gibi kabullenen insanlarla ilişkilerini güçlendirmelidir.

Diğer insanların onayını beklemek, yaşamda yapacaklarımızı engeller.

Eleştiren, onaylamayan insanlarla her yerde karşılaşılabilir. Etrafımızdaki kişilerin düşünceleri bizden farklı diye değişmelerini bekleyemeyiz.

Olumsuz durumları tekrar tekrar düşünmek yıpratıcıdır. Bu durumları düşünmek yerine, çözüm yoluna gidilmelidir.

Kişinin başkalarının ne düşündüğüne odaklanması yerine dikkatini başka şeylere vermeye çalışması rahatlatıcı olacaktır.

Birey mutluluğunu diğer insanların düşüncelerine bağlarsa mutlu olması zordur.

Kişi çok zorlu bir yaşamdan geçmiş olabilir. Bu yaşantılar davranışlarını etkiler.

Bu zorlu süreçten haberi olmayan bazı insanlar, bu kişinin davranışlarını yargılayabilir, rahatsız edebilir.

Bireyin etrafında başkalarının yaptıklarıyla ilgilenen, sürekli hatalarını bulan insanlar vardır. Bu insanlar kendi sorunlarını çözemediklerinden başka insanlara odaklanırlar. Bu kişileri dikkate almamak gerekiyor.

Sürekli başkalarının ne düşündüğüne odaklanmak enerjiyi ve motivasyonu düşürür.

Hipnoterapi-psikoterapi ile bireyin çocukluktan ya da geçmişinden gelen, başkalarının ne düşündüğünü önemsemesine sebep olan durumlar, bilinç altı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

yaseminaydogdu@ymail.com