Başkalarına Güvenmekten Korkmak

İlişkilerde en önemli duygulardan biri güven duygusudur.

Arkadaşlıklar ya da duygusal ilişkiler, bireylerin birbirine güvenmesi sayesinde oluşur. Güven duygusu bu yüzden ilişkilerde önemli yer tutar.

Bireyin başkalarına güvenmekten korkması, ikili ilişkilerinin bitmesine, sosyal ilişkilerinin zarar görmesine, dolayısıyla kişinin içe kapanmasına neden olur.

Bireylerin birbirlerini tanımaya çalışmasıyla birlikte karşılıklı olarak güven duygusu oluşabilir. Fakat kıskançlık gibi duygular hissedilmeye başladığında sorun ortaya çıkar.

Karşısındakine karşı güvensizlik hisseden birey, bu durumun farkındadır ama bunu kabul etmesi zordur. Sorunun kendinde olmadığına inanır. Karşısındaki kişinin uygun olmayan davranışlar sergilediğini düşünür. Karşısındaki kişiyi suçlar. Onun istediği gibi davranmadığını, diğer insanlarla çok samimi olduğunu düşünür.

Onun telefonunu karıştırır, tartışma sırasında terk edilme korkusu yaşar, kısıtlayıcı davranışlarda bulunur.

Birey, hissedilen duygunun kendi bakış açısından kaynaklandığını düşünebilmelidir.

Başkalarına güven sorunu, kişinin çocukluk ya da ergenlik dönemlerindeki yaşantılarından kaynaklı olabilir. Örneğin annenin ya da babanın aldatma olayı, verdikleri sözleri tutmamaları, terk etmeleri ya da şiddet göstermeleri gibi durumlardır.

Aile ortamında otoriter, mükemmeliyetçi, aşırı koruyucu davranışlarla yetiştirilen bireylerde de güven sorunu görülebilir.

Hipnoterapi-psikoterapi ile bireyin çocukluk ya da ergenlik döneminden gelen, başkalarına güvenmekten korkmasına sebep olan olay ya da durumlar bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

yaseminaydogdu@ymail.com