Bel soğukluğu (gonore) tedavisi

Gonore (bel soğukluğu) her iki cinsiyette de görülen cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Cinsel yolla bulaşan bir hastalık olması, hastalığın tanı ve bildiriminde dünya düzeyinde yetersizlik olması ne kadar sıklıkla görüldüğünün kesin olarak bilinmesine engel olsa da son yıllarda görülme sıklığında artış olduğu tahmin edilmektedir.

Bel soğukluğuna hücre içi bir bakteri olan Neisseria Gonorrhoeae sebep olur. Her iki cinste sıklıkla idrar yaparken ağrı yaparken, erkeklerde penis akıntısı, kadınlarda ise vajinal akıntıya sebep olur. Her iki cinste de yakın sıklıkla görülür. Kadınlarda hiçbir şikayete neden olmadan da görülebilirken, erkeklerde belirti vermeden görülmesi nadirdir.

Tedavisiz vakalarda kadınlarda yaygın pelvik enfeksiyonu, dış gebelik, kısırlık gibi ciddi problemlere yol açabilir.

Bel Soğukluğu Nasıl Tedavi Edilir?

Bel soğukluğu tedavisi her iki cinste de aynı şekilde yapılır. Tedavide antibiyotikler kullanılır. Tüm antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi bel soğukluğu tedavisinde de ağız yoluyla alınan ilaçları belirtilen sürede kullanmak çok önemlidir. Sefalasporin grubu bir antibiyotik olan tek doz seftriakson (iğne tedavisi) ile birlikte yine antibiyotik olan tek doz azitromisin ya da doksisiklin kullanılır. Sıklıkla bu tek günlük tedavi protokolü yeterli olabilirken, eğer komplikasyon varsa tedavi süresi uzayabilir. Erkeklerde epididimit, kadınlarda ise yaygın pelvik hastalık varlığında 10 günlük tedavi protokolleri uygulanır.

Önerilen tedavi protokolü uygulandıktan sonra, tedavi bitiminde hemen tekrar test yapılmasına gerek yoktur. Ancak hastaların şikayetlerinin devam etmesi durumunda tedavi başlayan hekime tekrar gitmek gereklidir. Çünkü böyle durumlarda tedaviye dirençli bel soğukluğu yanı sıra araya giren başka bir enfeksiyon varlığı da söz konusu olabilir. Eğer başka bir enfeksiyon yoksa tedavi başarısızlığının antibiyotik direnci nedeniyle olduğu düşünülür. Bu hastalarda kültür yapılması, sonuca uygun antibiyotik verilerek tedavi düzenlenmelidir.

Bel soğukluğunda tedavide en önemli noktalardan biri de, hastayla birlikte yakın zamanda cinsel ilişkiye girdiği herkesin de tedavi edilmesinin gerekli olmasıdır. Diğer önemli olan nokta ise hastaların tedavi altındayken cinsel ilişkiye girmemeleridir(en az 1 hafta). Çünkü tedavi sağlanmaya çalışılırken bir yandan da bel soğukluğu ile tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir.

Son 1-2 hafta içerisinde bel soğukluğu tanısı alan ya da şüphesi olan kişilerle cinsel birlikteliği olanlara tanı için test yapılması gerekmez. Bu kişilere hemen ampirik olarak antibiyotik tedavisi başlanması önerilir.

Bel soğukluğu enfeksiyonu geçirip tedavi alan hastalardan tekrar enfeksiyon görülmesi açısından riskli grupta olanlara gonore için 3 ay sonra tekrar test yapılması önerilir. Tekrarlayan enfeksiyonlar açısından riskli olan gruplar; gonore tedavisi tamamlandıktan sonra yeni bir cinsel partnerin olması, hastanın 24 yaş ve altında olması, erkek homoseksüelliği varlığıdır.

Bel Soğukluğu Görülme Riskinin Arttığı Durumlar

-Gonoresi olan kişiyle korunmasız cinsel ilişkiye girmek

-Birden fazla kişiyle cinsel birliktelik

-Erkek homoseksüelliği

-Düşük sosyoekonomik düzeyin olması

-Cinsel yolla bulaşan hastalık varlığı ya da geçirmiş olma öyküsü

-Seks işçileri

-Erken yaşta cinsel ilişkinin başlaması

-Kadınlarda yaygın pelvik hastalık (PID) varlığı

Bel Soğukluğundan Korunma Yolları Nelerdir?

-Korunmasız cinsel birliktelikten kaçınılması, prezervatif kullanılması

-Cinsel ilişkiye girecek taraflardan herhangi birinde akıntı ya da idrar yaparken yanma olması durumunda cinsel ilişkiye girilmemesi

-Tek gecelik cinsel ilişki yaşayanlar ve sık cinsel partner değiştirenlerin, herhangi bir şikayetleri olmasa bile, cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından düzenli olarak test edilme açısından üroloji hekimleriyle görüşmeleri önerilir.

 

Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş

www.omerfarukkaratas.com