Penis kırılması (penil fraktür) belirtileri, tanısı ve tedavisi

Penisin içerisinde iki adet içleri kan depolamaya uygun silindir bulunmaktadır. Bu silindirlerin her ikisini birden saran tunika albuginea adı verilen bir kılıf vardır. Sertleşmiş erekte halde bulunan penise yüksek basınç ya da travma uygulandığında bu kılıfta yırtılma olur. Ereksiyon halindeki sert penisteki bu yırtılma penis kırılması ya da tıbbi adı ile penil fraktür olarak bilinmektedir. Penis kırılması aynı zamanda idrar kanalında yırtık ile de birlikte görülebilir. Penil fraktür nadir görülmekle birlikte etkilendiği alan ve sonuçları bakımından önemli bir sağlık problemidir. Batılı ülkelerde de bu klinik tablo sık görülmekle birlikte Ortadoğu ülkelerinde daha fazla görülmektedir.

Coğrafik olarak görülme sıklıkları farklı sebeplere bağlı olarak meydana gelmektedir. Batılı ülkelerde penis kırılması çoğunlukla cinsel birliktelik sırasında kadın pelvisinin ani ve sert hareketine bağlı olarak meydana gelirken Ortadoğu ülkelerinde daha çok Taghaandan manevrası olarak da bilinen ya da halk arasında penis kıtlatma sonucunda oluşmaktadır.

Bu grup hastalar başlangıçta doktora gitmekten çekinmektedirler. Utanma sebebiyle geciken vakalarda problemin büyüklüğüne göre önemli derecede sertleşme ya da penis eğikliği gibi sorunlar oluşmaktadır. Doktora başvurunun gecikmiş olduğu hastalarda daha sonradan sertleşme sorunu görülme ihtimali çok daha fazladır. Bu nedenle ereksiyon halinde iken penis de zorlanma olması durumunda erken dönemde bir üroloji uzmanına başvuru oldukça önemlidir. Erken başvuran hastalarda uygun tanı ve tedavi yöntemleri ile sonradan oluşabilecek kalıcı sertleşme bozukluğu engellenebilmektedir.

Penis kırılması belirtileri

Bu şikayet ile başvuran hastalar çoğunlukla olayı başlatan ve tetikleyen bir ses duyduklarını ifade etmektedirler. Bu sesi takiben peniste ağrı, hızlı bir şekilde sertliğin kaybolması, şişme ve morarma gibi şikayetler gelişmektedir. Bu belirtiler ile birlikte şayet beraberinde idrar kanalı yırtığı da var ise idrar yapma sırasında yanma sızlama sık idrara gitme ya da idrardan kan gelmesi şeklinde şikayetler görülebilir.

Doktora başvuran hastalarda sık görülen şikayetler:

-Peniste ağrı

-Şişlik

-Morarma

-Kırılma sesi

-Sertliğin ani kaybolması

-İdrar yolundan gelen kanama

-İdrar yolunda yırtılma ve sonrasında işeyememe

-Peniste eğilme

Penis kırılması (penil fraktür) tanısı

Hastalığın tanısında fizik muayene oldukça önemlidir. Muayene sırasında şişlik ve morarma sıklıkla görülen bulgulardandır. Yırtığın ya da bir başka değişle kırılmanın derecesine göre bu şişlik ve morartı farklı büyüklüklerde olabilir.

Muayene sonrasında yırtığın tam olarak yerinin tespit edilmesi açısından hastalara penil doppler ultrasonografi yapılmaktadır. Tanıyı doğrulama da ultrasonografi yanı sıra ihtiyaç duyulan durumlarda manyetik rezonans görüntüleme yöntemi de tercih edilebilir. Tüm bu sebepleri takiben sorunun yeri ve büyüklüğü net olarak ortaya konulmakta ve tedavi planı da buna göre seçilmektedir.

Penis kırılması (penil fraktür) tedavisi

Çok küçük dereceli yırtılmalara bağlı gelişen penis kırılmalarında yakın takip, analjezik ve anti inflamatuar ilaçlar yeterli gelebilir. Bunun dışındaki vakalarda lezyonun büyüklüğüne göre genellikle cerrahi tercih edilmektedir. Ameliyat ile daha önceden ultrason ya da manyetik rezonans görüntülemede saptanan yırtık bölgesi penis içerisinde bulunur ve özel dikişler yardımı ile bu yırtıklar tedavi edilir. Cerrahi tedavinin erken dönemde yapılmış olması önemlidir.

Penis kırılması (penil fraktür) hangi sorunlara yol açar?

Penis kırılması sonrası hastaları bekleyen 3 önemli risk bulunmaktadır:

-Sertleşme sorunu

-Penis eğriliği

-İdrar yolu da etkilendi ise işeme sorunları

 

Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş

www.omerfarukkaratas.com