Penis uzatma ve kalınlaştırma

Penis, erkek bireylerde ürogenital (boşaltım-üreme) sistemin bir parçası olarak cinsel birliktelik, idrar boşaltımı, spermlerin iletimi ve erkek iktidar algısında önemli bir paydaya sahip organdır. Özellikle gelenekçi toplumlarda ‘iktidarsızlık’ algısı olarak düşünülen penis fonksiyonlarındaki bozukluk bir sorun olarak görülmektedir.

Normal penis boyu ve kalınlığı ne kadar olmalı?

Penis boyu, coğrafi ve genetik faktörlere bağlı olarak toplumdan topluma değişiklik arz etmektedir. Afro-Amerikan ırklarda boyut olarak ortalama daha yüksek olmasına karşın Uzakdoğu ırklarında ortalama penis boyu nispeten daha düşüktür. Türklerde ortalama penis boyu 11-14 cm arasında kabul edilmiştir.

Yaşla birlikte androjen hormonların azalmasıyla penis boyutunda bir miktar azalma görülebilir. Ortalama olarak erektil (cinsel olarak etkilenmiş) penis boyutunun 10 cm ve üzerinde olması, günümüz tıp literatürlerinde cinsel birlikteliği devam ettirebilecek yeterli düzeyde görülmektedir. Ereksiyon halinde iken yani sertleşmiş durumdaki 9 cm ve altında olan penis boyutlarında cinsel birliktelik esnasında bazı problemlere yol açabilir.

Penis bazı ürolojik problemler, obezite ve diyabet gibi damar tıkanıklığına sebep olabilecek durumlar nedeniyle zamanla kısalma gösterebilir. ‘Peyronie’ denilen halk arasında ‘penis eğriliği’ olarak bilinen penis yapısında oluşan kalsifiye (taşlaşmış) plaklara bağlı olarak düzleminin eğrileşmesi ve nihayetinde kısalması başlıca sebeplerden bir tanesidir. Toplumda sık görülen ‘şeker hastalığı’ olarak bilinen diyabetes mellitus vücudun tüm alanlarında olduğu gibi zamanla penisin de kanlanmasını etkileyerek beslenmesini bozmakta ve erektil disfonksiyona (sertleşme bozukluğuna) sebep olmaktadır. Bu durum yeterli ereksiyona sahip olunamadığından kısalma gibi hissedilebilir.

Özellikle adolesan bireylerde kabul görmüş yanlış algılardan bir tanesi de sık mastürbasyonun penis boyutunu küçülttüğüdür. Bununla ilgili yapılan tıbbi çalışmalarda kanıt niteliğinde veri bulunmamaktadır.

Günümüzde erkeklerde kozmetik (kendisinin veya cinsel partnerinin isteği üzerine) veya patolojik (hastalıklara bağlı) sebeplere bağlı olarak penis uzatma ve kalınlaştırma ameliyatlarına olan ilgi artmıştır.

Operasyon öncesi yapılması gerekenler?

Öncelikle uzatma ve kalınlaştırma ameliyatı isteyen hastaların ayrıntılı tıbbi öyküleri alınmalı, fizik muayeneleri yapılmalı ve kısalık eğer tanımlanmışsa; bir takım yapısal ve endokrinolojik hastalıklar dışlanmalıdır. Hastaya süreçle ilgili beklentileri sorulmalı, ameliyat sonrası dönemde görülebilecek durumlar noktasında aydınlatılmalıdır.

Ameliyat planlanan hastalar, operasyon gününün gecesinden itibaren aç ve susuz kalmalı, yapılacak anestezi işlemleri hakkında bilgilendirilmelidir. Kalp, damar veya hematolojik hastalıklara bağlı olarak kan sulandırıcı kullanan hastalar operasyondan 1 hafta öncesinde takip eden ilgili bölüm doktorunun da bilgisi dahilinde ilacı kesmelidir.

Penis uzatma ve kalınlaştırmada kullanılan teknikler nelerdir?

Günümüz tıp literatürlerine uygun olarak tanımlanmış birçok teknik ve cerrahi seçenek uzatma ve kalınlaştırma amacıyla kullanılmaktadır. Bunlar arasında;

-Hyalüronik asit enjeksiyonları

-Polymethyl-methacrylate enjeksiyonları

-Dermal yağ grefti

-Porcine dermal asellüler matrix grefti

-Asellüler kollajen matrix grefti

-Subkutan silikon implantları

-Ereksiyona yardımcı cihazlar

-Traksiyon tedavileri

-Otolog yağ enjeksiyonları

-Sıvı enjektabl silikonlar (microdroplet) sayılabilir.

Bu yöntemler dışında uygulanan bitkisel kür denemeleri, egzersiz ve pompa-makine kullanımı olmakla birlikte tıbbi kanıt düzeyleri düşüktür.

Hasta ve partnerinin beklentileri dikkate alınmak suretiyle kanıta dayalı tıbbi yöntemler uzman hekim tarafından uygulanmalıdır.

Ameliyat riskleri nelerdir?

Tüm operasyonlarda olduğu gibi anestezik maddelere bağlı etkiler, ameliyat sonrası dönemde hastada mevcut olan sistemik hastalıklara bağlı (hipertansiyon, diyabet gibi) yara yerinde iyileşmenin gecikmesi, ağrı gibi komplikasyonlar görülebilir. Bunun yanı sıra erektil disfonksiyonda (sertleşmede bozukluk) korkulanın aksine hastaların büyük kısmında olumsuz etkilenme görülmez.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gereken durumlar?

Operasyon sonrası hastalar aynı gün içerisinde taburcu edilebilir. Ertesi gün travmatik durumlardan kaçınmak suretiyle işbaşı yapabilir. Bununla birlikte operasyon sonrası dönemde 5-7 günlük süreçte evde yatak istirahati yapılması ameliyat yerinin daha hızlı iyileşmesi açısından yararlıdır. Ameliyat sonrasındaki 6 aylık süreçte ağır egzersizlerden kaçınılmalıdır.

Operasyon sonrası dönemde cinsel birliktelik için önerilen süre 4-6 hafta arasında olmakla birlikte, operasyon bölgesinin iyileşmesinde önem arz eden yaş, sistemik hastalıklar ve kilo durumu sürenin değişmesine sebep olabilir.

 

Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş

www.omerfarukkaratas.com