Peyronie (penis eğriliği) tedavisi mümkün mü?

Tıbbi literatüre ünlü Fransız cerrahın ismi ile giren Peyronie hastalığı önemli ürolojik hastalıklardan biridir.

Bu hastalıkta;

-Peniste sertlikler (plak oluşumu)

-Sertleşme sorunu

-Penis eğriliği en sık görülen üç temel semptomu oluşturmaktadır.

Peyronie hastalığında, peniste silindir şeklinde bulunan ve sertleşmeyi sağlayan anatomik yapıların etrafındaki kılıfta kireçlemeler olmaktadır.

Peyronie hastalığı ve buna bağlı olarak görülen penis eğriliği sonradan oluşan bir hastalıktır. Genellikle hastalığın başlangıcı için penise yönelik bir travma öyküsü vardır. Bir başka deyişle peniste travma sonrasında iyileşme süreci içerisinde yer yer farklı alanlarda ya da sadece belirli bir bölgede kireçlenmeler oluşmaktadır. Penis travması, ilişki sırasında herhangi bir zorlanma sonrası ya da mastürbasyon sırasında da olabilir. Daha nadiren ise penise yönelik künt travmalar (tekme gelmesi, top çarpması ya da yüksekten düşme sonrası gibi) sonrasında da oluşabilmektedir.

Buna karşın bazı kronik hastalık durumlarında ise travma öyküsü olmaksızın Peyronie hastalığı olabilmektedir. Bu sistemik hastalıkların başında ise şeker hastalığı olarak bilinen diyabetes mellitus gelmektedir. Diyabetik hastalarda spontan olarak da penis eğrilikleri oluşabilmektedir.

PEYRONİE HASTALIĞI KAÇ DÖNEMDE İNCELENİR?

Tüm bu şikayetler ile erken dönemde üroloji uzmanına başvurmak oldukça önemlidir. Çünkü hastalık için erken başvuru ve tedavi yapılması hastalığın kötüye gidişatını önleyebildiği gibi iyileşmeyi de hızlandırmaktadır.

Peyronie hastalığı kabaca iki dönemde seyrini göstermektedir:

1. Akut (unstable) dönem:

Bu dönem tetikleyici faktörü takiben hastalığın ilk oluşmaya başladığı dönemdir. Bu dönemde hastalarda en belirgin şikayet peniste ereksiyona geçtiği sırada ağrı, penis eğriliği ve ara sıra görülen sertleşme sorunudur. Akut dönem hastalığın aynı zamanda alevlenme özelliği gösterdiği dönemdir. Bu dönemde bulunan hastalar üç farklı süreçten birine dahil olur:

Bir: Hastalık tümden iyileşebilir. Vücut kendini onarma mekanizması ile hastalığı bertaraf edip sorunu ortadan kaldırabilir.

İki: Hastalık doktora başvurulduğu tanı anındaki dönemde olduğu gibi kalabilir. Bir başka deyişle tam iyileşme sağlanamasa da kötüye gidiş de olmaz.

Üç: Peyronie hastalığı ilerleme gösterir ve buna bağlı olarak hastalarda hem eğrilik hem de sertleşme sorunu giderek artar.

2. Kronik (stable) dönem:

Bu dönemde hastalık tablosu penise iyice oturmuştur. Peniste ele gelen sert plaklar dikkat çekicidir. Plaklara bağlı olarak da penisin farklı noktalarında tutulum yerlerine göre değişmekle birlikte farklı derecelerde eğrilikler oluşmuştur. Tüm bu belirtilere ilaveten hastalarda sıklıkla sertleşme sorunları da görülmektedir.

PEYRONİE HASTALIĞI TANISI

Hastalığın tanısında yukarıda da belirtildiği gibi erken tanı oldukça önemlidir. Ayrıntılı bir öykü alma sonrasında fizik muayene sırasında sert plakların ele gelmesi dikkat çekicidir. Erken dönem başvuran hastalarda plaklar ele gelmeyebilir. Tanıyı destelemek amacıyla penil renkli Doppler ultrasonografi de bir diğer sık kullanılan yöntem olarak bilinmektedir.

PEYRONİE PENİS EĞRİLİĞİ TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Hastalığın erken dönemlerinde başvuran hastalar için cerrahi seçenek kesinlikle düşünülmez. Bu dönemde çeşitli ilaç tedavileri ve ağrıyı hafifletmede ESWT şok dalga tedavisi kullanılan tedavi seçenekleri arasındadır. Bazı durumlarda ise bu tedaviler yetersiz kalmakta ve tedaviye plak içi ilaç enjeksiyonları eklenmektedir. Daha ileri dönemde başvuran hastalarda ise bu tedavilere ilaveten penis eğriliğini düzeltmek amacıyla cerrahi tedaviler de uygulanmaktadır. Cerrahi tedaviler sırasında kimi zaman sadece eğikliğin düzeltilmesi yeterli olabiliyor iken bazı durumlarda da sertleşmeyi yeniden sağlama amacı ile penil protezler (mutluluk çubuğu) cerrahi işlem olarak uygulanmaktadır. İleri derece penis eğriliği olan erkeklerde plakları çıkardıktan sonra takılan penil protez hasta ve partner memnuniyeti sağlayan önemli bir tedavi seçeneğidir.

Özet olarak;

-Peyronie hastalığı penis eğriliği, sertleşme sorunu ve ele gelen sert plaklarla seyreden bir hastalıktır.

-Hastalığın akut ve kronik dönemleri bulunmaktadır. Akut dönemde olan hastalara cerrahi tedavi uygulanmamaktadır.

-Hastalığın tedavisinde erken tanı ve tedavi sürecinin başlatılması önemlidir.

-Peyronie hastalığı ilaçlar ya da cerrahi yöntemler ile tedavi edilebilen bir hastalıktır.

 

Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.

 

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş

www.omerfarukkaratas.com