Boşanma davasında ıslah

Islah, açılan bir davada taraflarından birinin yapmış olduğu bir usul işlemini karşı tarafın rızasına bağlı olmaksızın kısmen veya tamamen düzeltmesidir. Aynı davada, taraflar ancak bir kez ıslah yoluna başvurabilir. Bu anlamda ıslah, iddianın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağının istisnalarından biridir.

Boşanma davalarında da taraflar, yapmış oldukları usul işlemlerini bir kez ıslah edebilirler. Söz gelimi sadece evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davası açan taraf, karşı tarafın rızasına ihtiyaç duymaksızın davasını zina sebebiyle boşanma ve olmadığı takdirde evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma olarak düzeltebilir. Yine benzer şekilde boşanma sonunda 10.000-TL maddi tazminat talep eden taraf, tazminat talebini ıslah edip; tazminat miktarını 100.000-TL yapabilir. Bu tür durumlarda ıslah yapan tarafın yeniden harç yatırmasına da gerek bulunmamaktadır. Ancak ıslah, bir dava içerisinde sadece bir defa yapılabilir.

Boşanma davalarında ıslah yapılıp yapılamayacağı konusunda Yargıtayın yapmış olduğu güncel değerlendirme şu şekildedir:

“Taraflardan her biri dava/cevap dilekçesini ıslah ederek yeni bir vakıa ekleyebilir, davanın hukuki sebebini genişletip, değiştirebilir ıslah karşı tarafın veya mahkemenin kabulüne bağlı olmadığı gibi bu konularda harç ödenmesine de gerek yoktur. Mahkemece; davalı-davacının haysiyetsiz hayat sürme, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebine dayalı boşanma talebi hakkında tüm deliller değerlendirilerek sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekir.” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2018/1484 K. 2018/8676 T. 5.7.2018)

Görüleceği üzere hem davacı hem de davalı olan taraf, yapmış olduğu usuli bir işlemi, karşı tarafın rızasına ihtiyaç duymadan değiştirebilme hakkına sahiptir. Ancak ıslah, her dava için sadece bir defa yapılan bir işlemdir. Bu sebeple bu konudaki işlemlerin yapılmasında boşanma avukatında destek alınması gerekmektedir.

Sağlıklı Günler

Avukat Yaşar ÖKSÜZ

www.yasaroksuz.av.tr