Terditli boşanma davası nedir?

Eşlerden birinin birden fazla boşanma sebebine dayalı olarak boşanma davası açabilmesi mümkündür. Bu şekilde birden çok hukuki nedene dayalı olarak boşanma davası açılmasına terditli dava denilmektedir.

Terditli davalarda taleplerden ilki asıl talep; diğerleri ise yardımcı taleptir. Söz gelimi eşlerden biri, diğeri hakkında açtığı boşanma davasında; öncelikle zina sebebiyle boşanmaya karar verilmesini, bu yöndeki talepleri kabul edilmezse evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmaya karar verilmesini terditli olarak isteyebilir.

Haberin Devamı

Terditli şekilde açılan davalardan birinin kabul edilmesiyle birlikte davacı, davasını ispat etmiş olur. Terditli boşanma davasına ilişkin değerlendirmede bulunan Yargıtay, yakın tarihli bir kararında şu tespitlere yer vermiştir:

“Mahkemece davacı kadın tarafından terditli olarak açılan boşanma davalarından evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak açtığı davanın kabulüne karar verilerek boşanma hükmü kurulmuş, Türk Medeni Kanunu'nun 162. ve 163. maddelerine dayalı olarak açılan boşanma davaları ise reddedilmiştir. Davacı-karşı davalı kadın tarafından terditli olarak açılan boşanma davalarından evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki nedenine dayalı boşanma davası ispatlanarak kabulüne karar verildiğine göre, davacı-karşı davalı kadın bu dava açısından haklılığını ispat etmiştir. O halde, bu dava açısından haklılığını ispat eden davacı-karşı davalı kadın aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücreti hükmedilemez.” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/6661 E., 2019/6571K., 22.5.2019 T.)

Görüleceği üzere terditli boşanma davalarında davalardan birinin reddedilmiş olması halinde dahi davacı aleyhine yargılama giderine ve avukatlık ücretine hükmedilmez.

Sağlıklı Günler

Av. Yaşar ÖKSÜZ

www.instagram.com/av.yasaroksuz/

https://twitter.com/avyasaroksuz

https://www.linkedin.com/in/avyasaroksuz/