Velayet ve iştirak nafakası

İştirak nafakası, velayet hakkı kendisine verilmeyen ebeveynin, çocuğunun bakım ve eğitim giderlerine kendi gücü oranında yapacağı ekonomik katkıdır. Bu nafaka, çocukla ilgili olduğu için kamu düzenine ilişkindir. Bu sebeple hakim, velayet hakkı sahibi talepte bulunmamış olsa dahi iştirak nafakasına hükmedilebilir. Burada önemli olan çocuğun menfaatidir.

İştirak nafakası; boşanma, ayrılık, evliliğin butlanı veya feshine ilişkin davaların kesinleştiği tarihten itibaren başlamaktadır. Burada belirleyici tarih, bu yöndeki kararların kesinleştiği tarihtir. Kararın kesinleşmesinden önce hükmedilen nafakalar ise tedbir nafakası olarak isimlendirilmektedir.

Haberin Devamı

İştirak nafakası, bu nafakanın mahkeme kararı ile kaldırılması, çocuğun ergin olması, velayetin değiştirilmesi, çocuğun ya da nafaka borçlusunun ölümü gibi durumlarda sona ermektedir.

Velayetin değiştirilmesi davası ile birlikte iştirak nafakası talep edilmesi durumunda da iştirak nafakası velayet değişikliğine dair kararın kesinleştiği tarihten itibaren başlamaktadır. Bu konuda Yargıtay, yakın tarihli bir kararında şu tespitlere yer vermiştir:

“Davacı baba 05.07.2013 tarihinde müşterek çocuğun velayetinin değiştirilerek kendisine verilmesi için dava açmış, bu davada çocuk için iştirak nafakasına da hükmedilmesini istemiştir. Mahkemece velayetin değiştirilmesi davasının kabulüne karar verilerek çocuk için dava tarihinden itibaren davacı baba yararına iştirak nafakasına hükmedilmiş ise de, velayetin değiştirilmesi davalarında kararın kesinleşmesinden itibaren iştirak nafakasına hükmedilmelidir” (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/2-1899 E., 2018/1052 K., 9.5.2018 T.)

Görüleceği üzere velayet davası ile birlikte açılan iştirak nafakası davalarında, iştirak nafakasının başlangıcı velayet kararının kesinleştiği tarihtir.

 

Av. Yaşar ÖKSÜZ

www.instagram.com/av.yasaroksuz/

https://twitter.com/avyasaroksuz

https://www.linkedin.com/in/avyasaroksuz/