Pudendal Sinir Sıkışması Nedir?

Pudendal sinir sıkışması kronik pelvik ağrının az rastlanan ve tanısı zor konulan önemli bir sebebidir. Bilim dünyasında “Alcock Kanalı Sendromu” olarak da bilinir. Pudendal sinir sıkışması, pudendal sinirin anatomik izlediği yol içinde sıkışması durumundan ortaya çıkan patolojik çok şiddetli bir ağrıyı ifade eder.

Alcock Kanal Sendromu Nedir?

Çoğunlukla bağların (sakrospinoz ile sakrotuberöz ligament) arasından geçerken sıkışabilir, pudendal kanal da denilen alcock kanalı içinden geçerken sıkışırsa buna “Alcock Kanal Sendromu” denir.

Haberin Devamı

Hastalardaki Şikayetler Nelerdir?

Bu ağrı pudendal sinirin ya da dallarının uyardığı bölgelerde görülür. Bu bölgeler kadınlarda klitoris, mons pubis (genital tüylenmenin olduğu yer), vulva, vagen alt 1/3 ve dudaklardır. Fakat genellikle ağrı tek taralı olsa da tüm leğen kemiğinde hissedilebilir.

Semptomlar aniden başlayabilir ya da zamanla artarak ortaya çıkabilir. Tipik olarak ağrı gün boyunca giderek artar ve oturmakla kötüleşir. Ağrı hangi sinir dallarının etkilenmesine bağlı olarak tek taraflı da ya da iki taraflı olabilir. Fakat klinikte genellikle tek taraflı somatik ağrı şeklindedir. Bu bölgelerde cilt de dokunma ve basınca fazla duyarlı olabilir.

Belirtileri Nelerdir?

Olası semptomlar arasında yanma, uyuşma, hassasiyet, elektrik çarpması ya da bıçak saplanır tarzda ağrı, vagina ve rektumda yabancı cisim ya da yumru hissi, bükme, sıkma hissi, konstipasyon (kabızlık), barsak hareketleri sırasında ağrı, idrar yaparken yanma, cinsel ilişkide ağrı, cinsel fonksiyon bozukluğu ve his kaybı bulunabilir.

Bu Ağrılı Hastalığın Nedeni Nedir?

Sebepler arasında pelvis bölgesinde tekrarlayan mekanik travma (sürekli uzun süre oturmak, uzun yıllar bisiklete binmek, ağırlık kaldırmak ) ağır gebelik, zor doğum, inflamatuar ya da otoimmün hastalık, endometriozis, tekrarlayan enfeksiyon, pelvis bölgesini etkileyen kaza -düşme ya da cerrahi sayılabilir. Fakat belirgin hiçbir klinik hikaye olmadan da olabilir.

Doç. Dr. Taner Usta

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Haberin Devamı

www.drtanerusta.com

Instagram: @drtanerusta

Facebook: @drtanerusta