İnme riskini azaltabilirsiniz!

Karotis arter stenozu adı verilen hastalık, karotis arterlerin daralmasını ifade eder. Karotis arterlerin daralmasına plak denilen yağlı maddeler ve kolestrol birikintileri sebep olmaktadır. Arterin tamamen tıkanmasına karotid arter oklüzyonu denmektedir. Karotis arterler tıkandığında ise inme riski artmaktadır.

Beynin büyük ön kısmında oksijenli kan sağlayan iki büyük kan damarı; düşünme, konuşma, kişilik ve duyusal ve motor fonksiyonlarını sağlar. Boynun her iki tarafında bulunan karotis arterlerde nabzınızı hissedebilirsiniz.

Boyun damarlarında darlık olması durumunda beynin beslenmesinde birtakım sıkıntılar yaşanır. Çeşitli derecelerde yaşanan bu durum farklı belirtiler gösterebilir. Dilde takılma hissi, baş dönmesi, ellerde uyuşma hafif derecede darlıkların meydana geldiğinin belirtisidir. Daha ileri durumlarda ise felç ve hatta ölüm riski taşır. Boyun damarlarının darlığı önceden tespit edilmesi halinde ciddi sonuçların önüne geçilebilir. Ayrıca aterosklerotik plaklar girişimsel yöntemlerle temizlenir ve ortaya çıkan sorunlar düzeltilebilir.

Karotis vertebral doppler inme riskini önleyebilir!

Ağrısız bir tarama testi olan karotis vertebral doppler, karotis arterleri görüntülemek amacıyla yapılır. Yüksek frekanslı ses dalgaları sayesinde görüntüleme elde edilir. Tarama esnasında plaklar ve kan pıhtıları aranır, arterlerin bloke olup olmadığı belirlenir. Doppler ultrason sayesinde kan damarları boyunca kanın hareketi gözlemlenebilir.

Tiroid bezi ve tükürük bezlerinin değerlendirilmesi için de boyun ultrasonu kullanılır. Boyundaki lenf nodlarının ayrıntılı görüntülenmesi için bu tetkike ihtiyaç duyulur. Bu işlem öncesi hastanın herhangi bir hazırlık yapması gerekmez. Sedye üzerinde sırtüstü yatan hastaya boyun ultrasonu yapılabilir. Radyasyon içermeyen bu uygulama önceden jel sürülmüş boyun bölgesinde cihazın gezdirilmesiyle yapılır.

Boyun damarlarındaki daralmalarının tespitinde karotis vertebral doppler hayati önem taşır. İnme ve ölüm riskinin önüne geçilerek, hasta için en uygun tedavi planının hazırlanmasına da yardımcı olur.

Girişimsel Radyoloji Uzm. Dr. Rengin Türkgüler

www.drrengin.com

www.ultrasonklinik.com

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet