Geri Dön

H ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2022: H Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Dünyanın en güzel duyguları arasında anne baba olmak yer alıyor. Yeni aile bireylerini kucağına alacağı günü sayan anne ve baba adayları çocuklarına ne isim vereceği konusunda da kafa koruyor. En güzel ve en anlamlı isimleri çocuklarına vermek isteyen aileler seçici oluyor. Keşfedilmemiş isimler, duyulmamış, değişik, nadir bulunan isimler anne ve baba adaylarının tercihi oluyor. İsimlerin dışında anlamlarına da dikkat ediliyor. H harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir? “H ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri” içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

H ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2022: H Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Erkek bebek bekleyen anne ve baba adaylarını heyecan dışında isim telaşı sarıyor. İsimler ve anlamları konusunda araştırma içerisine giren çiftler çocuklarına popüler ve modern çağa uygun isimler vermek istiyor.

A'dan Z'ye Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

H ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2022: H Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir

 

H Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Habib: Sevgili, dost

Habibullah: Allah’ın en sevdiği, Hz. Muhammed’in lakabı

Habil: Yeryüzünde öldürülen ilk insan

Habip: Sevilen kişi, yaren, dosta verilen ad

Hacı: Kabe’yi ziyaret eden kişi.

Hacip: Osmanlıda devlet büyüklerine verilen bir san.

Hades: Birisini yenmek, kötülük

Hadi: Yol gösterici.El Hadi, Allah’ın isimlerindendir.

Hadim: Birisine yol gösteren.

Hadin: Dost, yoldaş.

Hadis: Hz. Muhammed'in söz ve davranışları

Hadra: Çok yeşil, en yeşil manasında.

Hafız: Ezberleyen/ Özellikle Kuran-ı Kerimi ezbere okuyan

Hakan: Kağan, eski Türk imparatoru

Haki: Yeşile çalan koyu sarı renk, toprak rengi.

Hakim: Akıllı, becerikli, hekim.

Hakkı: Doğruluk, adaletli

Haktan: Allah’tan gelen, Allah’ın verdiği

Haktanar: Her anlamda haktan yana olan.

Hakverdi: Allah’tan gelen hak anlamında.

Halas: Kurtuluş, özgürlüğe kavuşmak.

Halâskâr: Kurtarıcı.

Haldun: Kalp, yürek / Yüreklilik

Halef: Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse.

Halet: Hal, durum.

Halife: Birinin yerine geçen kimse. 2. Hz. Muhammed´in vekili ve dünyadaki Müslümanların başı olan kimse.

Halik: Yoktan var eden, yaratıcı.

Halil: İçten dost, yakın arkadaş

Halilullah: Allah’ın sadık dostu. 2. Hz. İbrahim’e verilen san.

Halim: Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı

Halime: Peygamberimizin (s.a.s) süt annelerinden

Halis: Saf, katkısız, duru

Halit: Süregelen, sürekli

Halittin: Dinin sonsuzluğu, ölümsüzlüğü.

Haluk: İyi ahlaklı, uyumlu

Hamaset: Cesaret, kahramanlık, yiğitlik.

Hamdi: Hamd eden, şükreden / Tanrı ile ilgili

Hamdullah: Allah övgüsü

Hami: Koruyan, arka çıkan, koruyucu

Hamid: Şükredici

Hamil: Sahip olan. 2. Destek.

Hamis: Beşinci.

Hamit: Şükreden, ; övgüye değer

Hamza: Aslan

Han: Eski Türk hakanına bağlı, hükümdar. 2. Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen ünvan. 3. Konaklamak amacıyla yapılan yapı.

Hanalp: Han’a bağlı yiğit, kahraman.

Hanbek: Güçlü, kuvvetli hükümdar.

Hanbey: Hana bağlı beylik.

Hanedan: Hükümdar, ya da devlet büyüğü gibi bir kişiye dayanan soy, aile. 2. Belli ve büyük soydan gelen aile. 3. Eli açık, konuksever.

Hanefi: Allah´ın birliğine iman eden.

Hani: Yumuşaklık ve vakar sahibi

Hanif: İslam dinine sımsıkı bağlı olan kimse. 2. İslamiyetten önce tek Tanrı´ya inanan.

Hanifi: Mezhep adı.

Hankan: Han soyundan gelen.

Hansoy: Han soylu, bey soyundan gelen

Hanzala: Uhud Savaşı şehitlerinden biri

Harabi: Bekçi, gözcü.

Haris: İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı. 2. Pinti, cimri, parayı çok seven. 3. Gözcü,

Harun: Huysuz at / Postacı / İnatçı

Has: Özgü, mahsus. 2. Katışıksız, en iyi cinsten olan. 3. Hükümdara özgü olan.

Hasan: Güzellik, iyilik

Hasanalp: Güzel yiğit.

Hasane: Güzel, iyi. 2. İyi, hayırlı iş, iyilik. – bk. Hasene

Hasbek: İyi, dürüst, saf insan.

Hasbi: Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen

Hascan: Güzel dost.

Hasefe: İyi efe.

Hasip: Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen

Hasip / Hasbi: Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen

Haskan: İyi kan.

Haslet: İnsanın yaradılışındaki huyu¸ doğası.

Haspolat: Saf, temiz kimse.

Hasret: Özlem

Haşim: Ezen, kıran, parçalayandır. Haşmetli, gösterişli, muhteşem

Haşmet: İhtişam, büyüklük, görkemlilik

Haşmettin: Dinin görkemliği.

Hatay: İl adı, Antakya olan kentimiz inadı

Hatem: Sonuncu en son olan / Mühürcü

Hatem/ Hatemi: Sonuncu en son olan / Mühürcü

Hatemi: Sonuncu en son olan / Mühürcü

Hati: Sempatik, ikramda kusur etmeyen

Hatif: Sesi işitilen fakat görünmeyen kişi. 2. Gaipten seslenir gibi haber veren melek.

Hatim: Sona erdirme, bitirme

Hatin: Ürün, gelmek, ulaşmak

Hatip: güzel konuşan, hitap eden, topluluk karşısında ikna edici konuşan

Hatit: Torun.

Hatiz: Esirgeyen, gözeten.

Hattat: El yazıları çok güzel olan.

Havar: İmdat, çağrı.

Havbeş: Ortak, paylaşımcı.

Haver: Güneşin doğduğu taraf.

Havi: Boş çöl, ıssız, tenha yer.

Havin: Yaz mevsimi.

Hawar: Çığlık, çağrı.

Hayalî: Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, düşsel, imgesel. 2. Karagöz oynatan kimse, karagözcü.

Hayati: Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan

Haydar: Aslan, cesur, korkusuz kişi

Hayır: İyilik, karşılık beklemeden yapılan yardım.

Hayim: Şaşkın, hayrette. 2. Sevgiden dolayı şaşkına dönmüş.

Hayret: Saşma, şaşkınlık.

Hayrettin: Hayır eden, hayır sahibi

Hayri: Hayırla, iyilikle ilgili

Hayrullah: Hayırlı kişi.

Hayyam: Çadırcı.

Hazan: Sonbahar.

Hazar: Barış / Bir yerde oturma hali

Hazerlen: Çok bilen yetenekli.

Hazık: Usta, mahir, becerikli.

Hazım: Hezimete uğratan

Hazin: Hüzünlü, üzüntülü, acıklı

Hazni: Değerli eşya, büyük servet, hazine.

Hazra: Türk musikisinde bir makam.

Hazret: Kutsal sayılan insanların adlarının önüne konulan san.

Hebun: Varlık, yaratılmış olan.

Hedar: Hali vakti yerinde, zengin.

Hedef: Nişan alınacak yer. 2 Amaç, gaye.

Heja: Kıymetli, değerli, biricik, makbul

Hekim: İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip.

Helat: Güneş, doğmak.

Hemdem: Birlikte yaşayan, arkadaş.

Hemden: çağdaş.

Hemşar: Hemşeri, yurttaş.

Heper: Her zaman yiğit

Hepyener: Her zaman yener, hiç yenilmez

Hepyüksel: “Her zaman gözün yükseklerde olsun, yüksel” anlamında kullanılan bir ad.

Herji: Güvenli, emin.

Hesin: Demir.

Heşar: Uyanık

Heşin: Haşin. 2. Mavi renk.

Hetan: Eski Kürtçede Güneş.

Heval: Arkadaş, dost, yoldaş.

Hevbeş: Özdeş.

Hevi: Umut 2. Düş, rüya.

Hevin: Aşk, sevda

Heybet: İnsanlara korku ile birlikte saygı uyandıran görünüş. 2. Büyüklük, ululuk.

Heybetli: Görünüşü, korku ve saygı uyandıran. 2. Büyük, ulu, azametli.

Hıdır: Hızır manasındadır. Bir işin kolaylıkla ve çok hızlı yapılmasını sağlayandır.

Hıfzı: Saklamak, korumak, hafızaya almak

Hıncal: İntikamını al

Hızır: Darda kalanların yardımına koşan

Hızlan: Elini çabuk tut, hızını artır

Hızlıer: Çabuk davranan.

Hicabi: Utanma, utanç.

Hicap: Acı ve üzüntü duyma.

Hicret: Bir ülkeye göç etmiş olan, göç etme.

Hicri: Göç eden / Hicrete ait, hicretle ilgili

Hiçyılmaz: Tüm zorluklara karşı koyabilen, 2. Bütün zorlukların üstesinden gelen.

Hidayet: Doğru yolu arama, bulma

Hidiv: Vezir

Hikmet: Gizine erişilmeyen

Hikmettin: Müslümanlığın gösterdiği doğru yol.

Hikmetullah: Allah’ın hikmeti

Hilet: Alışkanlık, huy.

Hilkat: Yaradılış.

Hilmi: Yumuşak huylu, sabırlı

Himmet: Çalışma, çaba

Hinkari: Çalışkan, işçi.

Hira Nur: Işık saçan güzel huylu

Hisar: Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale. 2. Türk müziğinde bir birleşik makam.

Hişam: Eski bir Endülüs hükümdarının adı

Hitit: Anadolu’da bir uygarlık, Eti.

Hoşgör: Anlayışlı, görgülü ol.

Hudavendigar: Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse anlamına gelir.

Hudayi: Tanrı ile ilgili tanrının yarattığı.

Hulki: İyi ahlaklı iyi huylu

Hulusi: Saflık, doğruluk, içtenlik

Hunalp: Yiğit hükümdar.

Hurmız: Jüpiter yıldızı. 2. Zerdüşt dininde iyilik Tanrısı,

Hurnet: Saygı göstermek, değer vermek.

Hurşit: Güneş

Huzeyfe: Peygamber efendimizin sır katibinin adı.

Hüda: Doğru yol gösteren.hidayet eden

Hüdai: “Hüdayi” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Hüdavendigar: Hükümdar.

Hüdavendigâr: Amir, hâkim. 2. Osmanlı Padişahı I. Murat’ın sanı. – bk. Hudavendigâr

Hüdavent: Allah. 2. Hükümdar. 3. Sahip olan, efendi.

Hüdaverdi: Allah verdi, çocuk özlemi çeken aileler ilk çocuklarına genellikle bu adı verirler

Hüdayi: Allah’ın yarattığı.

Hükümdar: Kral, padişah, taht sahibi.

Hünkar: Padişah, kral, sultan.

Hür: Özgür, bağımsız

Hürbay: Özgürlüğüne düşkün olan saygın kişi.

Hürbey: Bağımsız bey.

Hürdoğan: Bağımsız doğan.

Hürdoğmuş: Doğuştan özgürlüğüne düşkün olan.

Hürel: Özgür ülke.

Hürer: Özgürlüğüne düşkün yiğit kişi.

Hürgün: Özgür gün.

Hürkal: Hep özgür ol!

Hürkan: Özgürlüğüne düşkün bir soydan gelen.

Hürol: Özgür ol.

Hürtan: Özgürlüğüne düşkün ve romantizmden hoşlanan

Hüryaşa: Özgür, bağımsız yaşa.

Hüryaşar: Tüm yaşamı boyunca özgürlüğünü düşünerek yaşayan.

Hüsam: Keskin kılıç / Dinin keskin kılıcı

Hüsam / Hüsamettin: Keskin kılıç / Dinin keskin kılıcı

Hüsam / Hüssam: Keskin kılıç. 2. “Hüsamettin” isminin kısaltılarak söyleniş biçimi.

Hüsamettin: Keskin kılıç / Dinin keskin kılıcı

Hüseyin: Güzellik, iyilik

Hüsmen: Hüsamettin adının Anadolu halkınca söyleniş biçimi.

Hüsnü: Güzel, güzellik ile ilgili

Hüsrev: Büyük padişah, hükümdar

Hüşenk: Akıl ve düşünce.

Hüzeyfe: Peygamberimizin sırdaşı.

 

Şiddetli Sevgi: Flört Şiddeti | Av. Cansen Erdoğan anlatıyor“Ailene benimle birlikte olduğunu söyleyeceğim! Abine aramızdakileri anlatacağım! Gönderdiğin fotoğrafları İnternet’te yayınlayacağım! Okulda kimseyle konuşmayacaksın! Arkadaşlarınla görüşmeni istemiyorum! Oraya gidemezsin! Bensiz hele bir git, görürsün sen dünya kaç bucakmış…” Bu sözler tanıdık geldi mi? Av. Cansen Erdoğan flört şiddeti kavramını, hangi davranışların flört şiddeti kapsamına girdiğini ve flört şiddetinin ceza hukukundaki yerini Pembenar izleyicileri için anlattı.
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İş hayatınızda daha çok sorumluluk almak isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Bugün hedeflerinize ulaşmak sizin için önemli olabilir. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İlgilendiğiniz işlerde bürokratik engellerle uğraşabilirsiniz. Gün içinde annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin. İkili ilişkilerinizde uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Sizi uğraştıracak konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni şeyler öğrenmek için çaba göstermek gerektiğini düşünebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarla ilgili bütünü görmeniz çok daha kolay olacaktır. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Ev hayatınızla ilgili konulara daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Arkadaşlarınızla plan yapmak iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde kriz yaratan konulara karşı temkinli olmanız gerekebilir. Ortaklı işlerinize daha ciddi bakış açısıyla yaklaşmanızı gerektiren koşullar ortaya çıkabilir. Endişe duyduğunuz konuların gündeminize gelmesi söz konusu olabilir. Ailenizle ilgili konularda yorucu zamanlar yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlacı koşullar oluşmasından kaçınmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. İkili ilişkilerinizde uyum ve denge içinde olmak isteyebilirsiniz. Evle ilgili konularda daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Bu durum gün içinde kendinizi yorgun hissetmenize neden olabilir. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Denge de kalmanızı sağlayacak uğraşlara yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınıza daha ciddi yaklaşmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde gerilmeler yaşanabilir. Ailenizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Endişe yaratan durumlardan uzak durmalısınız.  İkili ilişkilerinizde dengede kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılığınızı kullanacağınız işler daha çok ilginizi çekebilir. Daha ciddi gördüğünüz konularda kendinizi ifade etmek isteğiniz artabilir. Gün içinde hobilerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde gündeminizi etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgili yorucu koşullar gündeme gelebilir. Geçmişe yönelik konular stres yaratabilir. Zaman zaman güven aradığınız yerlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Ev ile ilgili konularda daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Olaylar karşısında kendi iç sesinizi dinlemelisiniz. Babanızla ilgili konuları göz ardı etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareketli bir gündeminizin olabileceği bir gündesiniz. İletişim trafiğinden kaynaklanan aksaklıklara dikkat etmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konulara daha ciddi yaklaşmanızda fayda var. Ev hayatınızı ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Eşinizi ihmal etmemeye özen gösterin. İkili ilişkilerinizde denge de kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda ciddi şekilde düşünmenizi gerektirecek gelişmeler yaşanabilir.  Kişisel yetenek ve becerilerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Ev hayatınızda sizi yoran koşullar oluşabilir. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle işlerinizi akıcı hale getirebilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara daha ciddi bakış açısıyla yaklaşmak isteyebilirsiniz. Yeni başlangıç yapmak için sorumluluk alabileceğiniz bir gündesiniz. Bedeninizi ilgilendiren konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ailenizle ilgili konularda yorucu koşullar oluşabilir.  Akışta kalmaya özen göstermeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailenizle ilgili belirsizlikler kendinizi stres altında hissetmenize neden olabilir. Ev hayatınızla ilgili konularda daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Çalışma hayatınızda uğraştığınız işlere daha ciddi bakış açısıyla bakmanız gerekebilir. Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sosyal konular ön plana çıkabilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almanız ve detaylarla uğraşmanız gerekebilir. Uğraştığınız konulara bakış açınız ciddileşebilir. Ailenizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerde dengede kalmaya özen göstermeniz gereken zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber