Bütüncül Ortodontik Tedavi

Günümüzde tıp alanında ve diş hekimliğinde uygulanan tedaviler gelişen uzmanlık dallarıyla çok daha ilerleme kaydetmiş ve spesifik hale gelmiştir. Bu sebeple uygulanan tedaviler bünyenin tamamına dönük olarak planlanmakla birlikte multidisipliner çalışmalar gerektirmektedir. Konu diş hekimliği olduğunda da aynı şey geçerli olup ortodontik tedavi veya protetik ve cerrahi tedavileri birbirinden ayırmak pek mümkün değildir.

Çiğneme sistemi; Dişler, çene kemikleri, çene kasları ve eklemler olmak üzere bir bütün halinde fonksiyon görmektedir. Muhteşem bir sistem olarak çalışan bu organizmadaki herhangi bir aksaklık bütün sistemi etkilemektedir. Bütün bu yapıların birbiriyle olan uyumu ve çalışma sistemi göz ardı edilerek uygulanan tedaviler uzun dönemde başarısızlık gösterecektir. Bu sebeple bir hastanın ihtiyacı olan örneğin; implant uygulaması ya da zirkonyum protezler yapılması veya herhangi başka bir tedavi işlemi, sistemin bütünü içinde uyum göstermelidir. Her bir dişin diğer dişlerle olan temas ilişkisi, eklemlerin ve kasların pozisyonu ve bunların ötesinde solunum sistemi ve çiğneme sistemi çok hassas dengeler içinde bir bütünlük oluşturmaktadır.

Ortodontik tedavi bütün bunların neresinde diye düşünecek olursak; dişlerin yanlış pozisyonlanması, çeneler arasındaki hatalı ilişkiler, eklem ile ilgili problemler ortodontinin ilgi alanı içindedir. Bütün bu problemlerin çözümünde hangi yöntemle olursa olsun ortodontik tedaviler çok büyük faydalar sunmaktadır. Örneğin dişlerini çok uzun zaman önce kaybetmiş kişilerde çok sık karşılaşılan bir durum, geriye kalan komşu dişlerde, devrilmeler ve uzamalar şeklinde yer değişikliklerinin ortaya çıkmasıdır. Bazı durumlarda, bir diş çekildikten ve üzerinden uzun zaman geçtikten sonra, kaybedilen diş bölgesine yapılmak istenen uygulamalar, ortodontik tedavi ile geriye kalan dişler düzeltilmeden mümkün olamamaktadır. Veya dişlerini kaybetmemiş olsa bile çene pozisyonları arasındaki büyük farklılıklar bütün sistemin işleyişinde aksamalara yol açıp rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. Bu tip durumlarda ergenlik dönemindeki çocuklarda fonksiyonel tedaviler ile çene pozisyonları düzeltilebilir. Yetişkinlerde ise ortognatik cerrahi ameliyatları ile çene ve yüz bölgesinde değişiklikler yapılabilmektedir.

Sadece estetik amaçlı tedaviler olan lamine porselen veya kompozit restorasyon uygulamalarında bile, dişlerde kapanış problemi olan bazı durumlarda, kısa süreli ortodontik tedaviler ile düzenlemek gerekebilmektedir.

Bunun gibi bazen diş eti problemlerinde de ortodontik tedavi yardımıyla dişlerde hareketler sağlanarak kaybedilen kemik ve dişeti dokuları geri kazanılabilmektedir.

Özetle tıp ve diş hekimliğinde branşlaşmalar arttıkça hastaya bütüncül bakış perspektifi kaybedilmemeli ve organizma bütünlüğü içinde en doğru tedavi uygulanmalıdır. Günümüzde ilerlemiş teknoloji sayesinde problemler daha iyi tespit edilip, daha detaylı tanılar koyulabilmekte ve çok daha iyi çözümler sunulabilmektedir.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

Instagram : https://www.instagram.com/softdent/?igshid=13h71lwg9vggm

Facebook : https://www.facebook.com/softdent.com.tr/

E-mail : atamozlu@gmail.com