Günümüzde teknolojik gelişmeler inanılmaz bir hız kazanmış ve doğal olarak, ortodontik tedaviler de bu gelişmelerden payını almıştır.

Son dönemlerde hızla kullanımı artan, tarayıcı adı verilen cihazlar sayesinde, hastaların dişlerinin tüm şekil ve detayları, 3 boyutlu olarak bilgisayar ortamına aktarılabilmekte ve çok basit bir şekilde üzerinde çalışılıp saklanabilmektedir.

Ortodontik tedavilerde dijitalleşme dendiğinde akla ilk olarak, tedavi planlamaları ve öngörülebilirlik gelebilir. Daha açık ifade ile hekim tarafından muayene edilen ve kendisine, bir sene ile bir buçuk senelik sürelerde bir tedavi teklif edilen bir kişiyi düşünelim. Bu kişinin gerek bu süreçte kullanacağı aparatları gerekse tedavi sonucunu tahmin edebilmesi oldukça güçtür.

Bu durumda hastalarımızın tedavilere daha güvenle ve sonuçları öngörebilecek şekilde başlayabilmesinde, dijital planlamalar önem kazanmaktadır.

Hasta açısından bakıldığında dişlerinin alacağı son şeklin görsel olarak önüne konabilmesi, hekim açısından ise vakanın 3 boyutlu olarak çok daha detaylı incelenebilmesi sayesinde, tedavi planlamasının bu doğrultuda geliştirilebilmesi, dijital planlamaların faydaları arasındadır.

Günümüzde en önemli konulardan birisi de şüphesiz veri ve muhafaza edilebilirliğidir. Önceki dönemlerde, alçı modeller ve benzeri şekillerde saklanabilen hasta kayıtları, günümüzde hiçbir yere ihtiyaç duyulmadan sanal olarak süresiz bir biçimde muhafaza edilebilmektedir.

Bu kayıtlar hem hasta hem de hekim için uzun vadede, hasta takibi ve yapılacak işlemler açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bütün bunlardan dolayı, tarayıcıların önümüzdeki süreçte diş hekimliğinin en temel araçlarından birisi olacağı söylenebilir.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

Instagram : https://bit.ly/2rRpEP6

Facebook : https://www.facebook.com/softdent.com.tr/

E-mail : atamozlu@gmail.com