Günümüz teknolojisiyle ortodonti

Yaşadığımız bu dönemde her alanda teknolojik olarak çok hızlı ve büyük çapta değişimlere şahit olmaktayız. Günlük hayatta kullandığımız ya da fark etmeden hayatımızı kolaylaştıran bu gelişmelerden elbette diş hekimliği branşları da nasibini almaktadır.

Konuya ortodonti açısından bakacak olursa son dönemdeki teknolojik gelişmelerin ortodontik tedavilere getirdiği avantajlara kısaca değinmeye çalışalım.

Aslında bu gelişmelerin büyük kısmının görüntüleme teknolojileri sayesinde olduğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda hızla kullanımı artan dental tomografiler, dişlerin ve kemiklerin konumları ve birbirileriyle ilişkilerini tespit etmede olmazsa olmaz haline gelmeye başlamışlardır. Daha önceleri tanı koymada belirleyiciliği çok daha az olan radyografi röntgenleri kullanılırken, günümüzde ihtiyaç durumlarında tomografi görüntülerine de sıkça başvurulmaktadır. Bu görüntüler cerrahi, endodonti (kanal tedavisi) ve ortodonti alanlarında sıkça kullanılmaktadır. Kemiklerin içinde gömük vaziyette kalan dişlerin durumunu tespit etmede ve diş hareketleriyle ilgili planlamalar yapmada büyük faydaları olmaktadır.

Bunun benzeri bir diğer cihaz da 3 boyutlu tarayıcılardır. Bu cihazları kabaca çok gelişmiş ve her boyuttan çok detaylı görüntüler alabilen fotoğraf makinelerine benzetebiliriz. Bilgisayar ortamında sanal olarak dişlerin konumunu ve şeklini tam olarak gösterebilen bu sayede de yapılacak uygulamaları planlamada oldukça yardımcı olan araçlardır.

Özellikle ortodonti açısından bakacak olursak, hastalar bu görüntüleme teknolojisi üzerinde yapılan planlama sayesinde, dişlerinin alacağı son şekli daha tedaviye başlamadan görebilmekte ve nasıl bir bitim olacağı hakkında fikir sahibi olabilmektedirler.

Ayrıca tedavilerin zamanlaması konusunda bir rehber oluşturup, tedavi süreleri ve sonuçlarıyla ilgili görsel bir veri sunabilmektedirler.

Özellikle şeffaf plak tedavilerinde kullanılan bu yöntemler tanı ve tedavi aşamalarını görselleştirip, hekim için planlama konusunda, hasta için ise beklentilerin karşılanması ve yapılacak işlemle ilgili fikir sahibi olma anlamında çok büyük faydalar getirmektedir.

Bu tarama verileri kullanılarak eksik dişlerin ya da çeşitli restorasyonların (lamine veya zirkonyum kaplamalar gibi) yapılmasında tamamen robotik şekilde çalışan, Cad-Cam cihazları da çok önemli gelişmeler arasındadır. Bu cihazlar sayesinde ağız içinde yapılacak bir çok restorasyon, bilgisayar ve cihaz hassasiyetinde hatasız ve hızlı şekilde üretilebilmektedir. Bu cihazlar çeşitli uçları kullanılarak kalıp şeklindeki materyalleri çok büyük hassasiyetle kazıyabilmekte ve istenen diş şekillerine getirebilmektedir.

Bütün bu anlatılan cihazlar ve daha birçok materyal günden güne gelişmekte ve diş hekimliği alanlarında hizmet vermektedir.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

Instagram: https://bit.ly/2rRpEP6

Facebook: https://www.facebook.com/softdent.com.tr/

E-mail: atamozlu@gmail.com