Kısaca EMDR olarak bilinen Eye Movement Desensitization and Reprocessing adı verilen terapi yöntemi dilimize Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme"" olarak geçmiştir. Bu terapi yönteminde etkisi atlatılamayan travmalar ya da anılar anlamlı hale getirerek etkisinin hafifletilmesi hedeflenir.

Bir psikoterapi yöntemi olan EMDR, terapi süresince zihinde bulunan anılara ait bilgiler yeninden işlenir. Bu yöntemde hastaya iki yönlü uyaranlar verilir. Göz hareketleri, çeşitli sesler ya da dokunma duyusu bir uyaran olarak kullanılır.

Uyaranlar terapinin temel yöntemini oluşturur ve sonucu belirleyen en büyük etmendir. Terapide hedeflenen şey beynin her iki yarım küresi arasında bir geçiş sağlar. Bu şekilde olumsuz deneyimlerin depolandığı hafıza bölgelerine güvenli ve güçlü deneyimlerin yerleştirilmesi amaçlanır.

Nasıl Uygulanır?

EMDR halk arasında isminden dolayı hipnoz ile karıştırılmaktadır. Ancak EMDR terapisi esnasında hipnozun aksine hastalar uyanık ve bilinci yerindedir. Terapi süresince terapist ile geçmiş deneyimler ve bu deneyimler ile ilgili anılar belirlenir.

Belirlenen anılara ulaşabilmek için hastaya çift yönlü uyaranlar verilir. Ses, dokunma ya da göz hareketi şeklindeki bu uyaranlar problemli deneyime ulaşmayı hızlandırır.

EMDR terapisi hastanın durumuna göre tek bir seansta da etki gösterse de genellikle 3 seans şeklinde uygulanması tavsiye edilir. Ancak travmanın karmaşıklaştığı durumlarda seans sayıları arttırılabilir. Tedavi başarıya ulaşıncaya kadar devam eden seansların sayısı bazı durumlarda 10’a kadar çıkabilir. Bu durum hastadan hastaya değişiklik gösterir.

EMDR’nin Yararları Nelerdir?

EMDR tedavisi en çok travmatik deneyimleri olan ya da travma sonrası stres bozukluğu alan kişilerde yarar sağlamaktadır. Özellikle geçmiş deneyimler hakkında konuşmakta zorlanan kişilerde tercih edilen bir tedavi yöntemidir.

Depresyon, anksiyete, panik atak, yeme bozukluğu ya da bağımlılık gibi diğer rahatsızlıklarda da EMDR terapisi ile olumlu sonuçlar elde etmek mümkündür.

Terapinin başlangıcında hastaların travmatik deneyimlerini belirlemek ve sonrasında bu deneyimler ile nasıl başa çıkabileceği gösterilir. Tedavi yönteminin uzun vadeli olarak uygulanması ve çoklu seansların gerçekleştirilmesi aynı zamanda sonucunun da daha etkili olmasını ve daha bir iyileşme elde edilmesini sağlar.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

www.buraktoprak.com

Facebook: @psikiyatristburaktoprak

Instagram: @psikiyatristburaktoprak

YouTube – Psikiyatrist Dr. Burak Toprak